Práca v prašnom prostredí – typy prachu, ochrana a merania

Brúsenie dreva, zváranie kovov alebo poľnohospodárska práca… Nielen pri týchto činnostiach vznikajú rôzne druhy prachu, pred ktorými je potrebné zamestnancov ochrániť. Prečítajte si, aké pracovné pomôcky a opatrenia sa v prašnom prostredí hodia.

image4

Keď hovoríme o prašnom prostredí, myslíme tým prostredie s výskytom aerosólov – malých čiastočiek vo vzduchu. Aerosóly delíme podľa spôsobu vzniku na:

 • prach – vzniká drvením pevných materiálov – organických aj anorganických. Čiastočky prachu poletujú v ovzduší alebo sa usadzujú,
 • dym – vzniká spaľovaním organických hmôt ako sú napríklad drevo alebo ropa,
 • a výpary – vznikajú oxidáciou organických látok.

Aký prach kde vzniká

V baniach, zlievarniach a kamenárskych dielňach sa stretnete s prachom, ktorý môže spôsobiť napríklad pľúcne ochorenie silikózu (usadzovanie prachu v pľúcach, spôsobuje suchý kašeľ, vykašliavanie a dýchavičnosť, v akútnych prípadoch až rýchle zlyhanie pľúc). V prachu sa môže vyskytovať aj azbest, ktorý spôsobuje azbestózu – ochorenie, ktoré nenávratne zmení pľúcne tkanivo.

Pri zváraní sa do vzduchu uvoľňuje kovový prach s prímesou železa. Niektorí jedinci naň môžu mať alergiu, ale vo všeobecnosti to nie je typ prachu, ktorý závažne poškodí pľúca.

Pri práci s prírodnými materiálmi ako sú:

 • juta,
 • drevo,
 • bavlna či ľan,
 • perie a srsť

vzniká dráždivý prach, ktorý po vdýchnutí alebo styku s pokožkou môže vyvolávať alergie. Prach dráždi aj sliznice. Ak sa teda dostane napríklad do očí, môže spôsobiť zápal spojiviek.

Pri práci s minerálnymi a sklenými vláknami vzniká prach, ktorý v najhoršom prípade môže mať karcinogénne účinky a spôsobovať nádorové ochorenia.

Ťažké kovy a chemikálie do ovzdušia rozptyľujú prach či aerosól, ktorý je po vdýchnutí toxický alebo karcinogénny.

Účinky prachu sú vždy závislé na tom, ako v priestore víri vzduch a ako fyzicky náročná je práca (čím náročnejšia, tým intenzívnejšie človek dýcha a teda potenciálne vdychuje prach). Keď sa na vašom pracovisku prašnosť vyskytuje, poskytnite kolegom vhodné ochranné pomôcky, ktoré zabránia nepríjemnému svrbeniu, vdychovaniu prachu alebo kontaktu s očami.

Aké ochranné pomôcky kúpiť do prašného prostredia

Zásadná je ochrana nosu a horných dýchacích ciest. Tam sa totiž zadržiava väčšina prachových častíc. Výber pracovných pomôcok, ktoré chránia dýchacie orgány, sa riadi normou STN EN 529.

Ak zvolíte len respirátor alebo polomasku, nepodceňte ochranu očí. Ochranné okuliare proti prachu môže nahradiť aj štít.

Pri práci v prašnom prostredí je potrebné chrániť aj pokožku, hlavne ak má váš kolega alergiu na prach. Na to slúži košeľa s dlhým rukávom, dlhé nohavice, rukavice alebo pracovné odevy na ochranu celého tela.

Prečítajte si, ako vybrať pracovné rukavice (nielen) na zimu >>

Ochranu pred prachom nenechávajte iba na zamestnancoch

Okrem osobných ochranných pomôcok môžete vyskúšať aj iné opatrenia, ktorými kolegov čo najviac ochránite pred stykom s prachom. Predstavíme vám pár tipov:

 • zmeňte niektoré technológie a výrobné procesy, aby ste zabránili tomu, že prach vôbec vznikne,
 • uzavrite priestory, odkiaľ sa na pracovisko nepriamo práši (napr. oddeliť prístup od prašnej cesty),
 • nainštalujte do výrobných priestorov odsávače alebo zvlhčovače, ktoré prach zrážajú,
 • kúpte protiprašné kabíny, odkiaľ sa riadia stroje alebo činnosti, pri ktorých prach vzniká.

Nezabudnite aj na pravidelnú kontrolu filtrov vo všetkých strojoch a odstraňovanie usadeného prachu. Poskytnite zamestnancom pravidelné zdravotné kontroly.

Ako zistiť úroveň prachu na pracovisku

Keď máte nové pracovisko, bude lepšie, keď si prašnosť necháte zmerať odbornou firmou. Tá totiž potom zaradí prácu u vás do kategórie podľa zákona č. 355/2007 Z. z. 
Sami si však mieru znečistenia vzduchu môžete tiež overiť. Používa sa na to nefelometer, ktorý ukazuje koncentráciu aerosólu vo vzduchu.


Ďalšie články, ktoré vám pomôžu