Zamerané na evakuáciu: máte ju správne vyznačenú?

Dokážete vo firme bezpečne zísť schodisko pri výpadku prúdu? V článku sme sa pozreli na to, ako správne vyznačiť únikovú trasu. Zopakujeme tiež základné pravidlá pre evakuáciu.

Evakuácia úvodný obrázok

Evakuácia je rýchly a bezpečný presun osôb, zvierat a dôležitých predmetov z budovy alebo miesta, ktoré je ohrozené mimoriadnou situáciou. Najčastejšou príčinou evakuácie býva požiar. Okrem toho sa ale môžeme stretnúť s:

 • povodňou, 
 • únikom plynu, 
 • výbuchom,
 • zrútením objektu
 • alebo zemetrasením.

Ako označiť únikové východy a trasu evakuácie

Na označenie trasy úniku sa podľa predpisov využíva 5 základných typov nástenných zelených tabuliek so šípkami, ktoré označujú:

 1. smer úniku a evakuácie na únikovej ceste (chodbe) – použite napríklad v miestach, kde je niekoľko možností smeru úniku, ale len niektoré sú správne,
 2. únikové dvere – umiestňujte nad dvere, ktoré vedú do vonkajšieho priestoru,
 3. priebežný smer úniku a evakuácie – uistia človeka o správnej trase napríklad v priechode bez dverí alebo pri dverách, ktoré vedú napr. do ďalšej chodby,
 4. smer úniku na schodisku (ktoré tvorí únikovú cestu) – umiestňuje sa najčastejšie na schodiskové podesty,

smer bezbariérového úniku – patrí, rovnako ako klasický smer úniku, na miesta, kde dochádza k zmene smeru.

Vzdialenosť značiek od seba alebo ich počet nie je predpísaný. Vždy ich rozmiestňujte tak, aby bol smer cesty jednoznačný – najmä v chodbách, kde je veľa zákrut, alebo pri schodoch. Zabráňte použitiu nevhodných dverí.

Fotoluminiscenčné označenie vám pomôže v tme

Celá úniková trasa vrátane dverí a všetkých prípadných prekážok musí byť dostatočne osvetlená, aby umožňovala orientáciu aj v prípade výpadku prúdu. Prvou možnosťou je preto umiestnenie núdzového osvetlenia na stenu. Druhým variantom je zvoliť miesto plastových alebo samolepiacich tabuliek fotoluminiscenčné označenie, ktoré svieti aj po výpadku osvetlenia a je celkom bezúdržbové.

Podľa nariadenia vlády musí byť fotoluminiscenčná značka umiestnená čo najbližšie k podlahe (alebo na podlahe). V praxi sa najčastejšie umiestňuje na stenu do výšky 110–150 cm od podlahy kvôli lepšiemu nasvieteniu.

Pri označovaní podláh nezabudnite ani na schodisko. Keď vypadne prúd vo vašej firme, dokážete bezpečne zísť po schodoch? Minimálne hrany prvého a posledného schodu je vždy dobré zvýrazniť luminiscenčnými (a protišmykovými) páskami.

Ako prebieha ohlásenie nebezpečenstva a evakuácie v prípade požiaru

 1. Keď si ktokoľvek v budove všimne dym, oheň alebo inú neobvyklú situáciu, stlačí tlačidlo požiarneho poplachu, ktorým aktivuje alarm. Pokiaľ sa v budove nenachádza tlačidlo na spustenie sirény či alarmu, človek by mal začať kričať „Horí!“. Na oznámenie poplachu sa dá využiť tiež reproduktor.
 2. Dotyčný by ihneď mal volať tiesňovú linku 112 a oznámiť operátorovi čo najviac podrobností.
 3. Zavrite všetky okná, čo sú okolo vás. Vzduch totiž zvyšuje horenie. Vypojte všetky elektrospotrebiče a zavrite kohúty na plyn a vodu. Svetlá nechajte svietiť pre lepšiu orientáciu v budove.
 4. Začnite evakuáciu podľa pokynov preventívnej požiarnej hliadky vo vašej budove. Pokiaľ ste členom hliadky, uistite sa, že celá skupina zamestnancov opustila budovu.
 5. Presuňte sa na určené zhromaždisko. Vždy sa snažte, aby záchranári a hasiči mali priechodnú cestu. Pokiaľ zistíte, že niekto chýba, okamžite to nahláste členovi záchranného tímu. Pripojte čo najviac údajov o danej osobe – ako vyzerá, či má vám známu zdravotnú komplikáciu a kde sa pravdepodobne vyskytuje.

DÔLEŽITÉ: Na evakuáciu nikdy nepoužívajte výťah. Okrem toho, že by ste v ňom mohli uviaznuť, výťahová šachta funguje ako komín a cirkulácia vzduchu pri pohybe výťahu rozširuje požiar. Vo veľkých administratívnych budovách výťahy po spustení alarmu obvykle zídu samé dolu. Vždy použite schody a klasický východ z budovy.

Pokiaľ trasu evakuácie vyznačujete, ceduľky umiestnite tak, aby bolo zrejmé, že výťah nie je núdzový východ.

Pokiaľ potrebujete pomoc s výberom vhodných bezpečnostných tabuliek na pracovisko, obráťte sa na našich predajcov.