Ako vybaviť lekárničku na pracovisku a na čo si dať pozor

[Aktualizované dňa 25. 9. 2023] Lekárničky na pracovisku nemajú predpísaný povinný obsah. Musia byť ale pre všetkých zamestnancov dobre prístupné, viditeľne označené a musíte sledovať exspiráciu všetkého, čo je vnútri. Čítajte ďalej a zistíte, čím sa riadiť pri vybavovaní lekárničky, čo do nej patrí a čo naopak nie.

Lekárnička úvod

Prvá pomoc sa odvíja od typu práce

Pokiaľ sa snažíte v zákonoch a normách nájsť zoznam, čo má obsahovať firemná lekárnička, hľadáte márne. Obsah lekárničky na pracovisku nikde špecifikovaný nie je. Vždy je potrebné ho prispôsobiť konkrétnym rizikám,  ktoré súvisia s charakterom vašej práce (a pracoviska), a konzultovať ho s bezpečnostným technikom alebo osobou oprávnenou poskytovať pracovnú zdravotnú službu.

Napríklad pri vonkajšej práci na stavbe alebo v lese sa zamyslite nad ochranou, ktorú by zamestnanci potrebovali po zásahu pílou alebo páde kladiva na nohu. V kancelárii naopak často hrozí napríklad oparenie horúcou vodou z rýchlovarnej kanvice. Kolegov pri monitoroch isto potešíte napríklad očnými kvapkami proti suchým očiam.

Vonkajšie pracoviská alebo nočné prevádzky musia byť vybavené tiež prostriedkami na privolanie rýchlej lekárskej pomoci. Napríklad na recepciách administratívnych budov obvykle nájdete telefón, ktorý je určený iba na komunikáciu so záchrannými zložkami. Zamestnanci by mali byť vyškolení nielen v poskytovaní prvej pomoci, ale poznať tiež evakuačné pravidlá. Prečítajte si, ako postupovať pri evakuácii a ako správne vyznačiť únikové východy.

„Neberte školenie prvej pomoci iba ako formalitu. Hlavne vo výrobných prevádzkach odporúčam praktickú formu, kde si zamestnanci pod dohľadom lektora prvú pomoc vyskúšajú sami medzi sebou v modelových situáciách. Verte, že napríklad na také cvičné vyslobodzovanie spod sutín kolegovia len tak nezabudnú a v prípade podobnej udalosti dokážu správne zareagovať.“

Lukáš Juřenčák, HS špecialista z PREVENTADO

Lekárnička musí byť dobre prístupná a označená

Ako zamestnávateľ musíte zaistiť dostatočné množstvo lekárničiek vzhľadom na veľkosť firmy (a počet osôb na pracovisku). Jedna lekárnička stačí pre približne 15–20 osôb. Pokiaľ pracujete na viacerých poschodiach, ideálne obstarajte jednu lekárničku na poschodie.

Predpis na to, kde a ako musí byť uložená, neexistuje. Dajte ju tam, kde bude čo najviac poruke, a hlavne povedzte všetkým kolegom, kde lekárničku nájdu. Ideálne hneď pri nástupe do firmy. Je jedno, či ju pripevníte na stenu do chodby alebo dáte do zásuvky v kuchynke. Zo zákona musí byť lekárnička viditeľne označená bielym krížom na zelenom pozadí alebo naopak.

Čím vybaviť lekárničku? Základom sú obväzy a náplasti

Pokiaľ obstarávate lekárničku prvýkrát a prekáža vám, že nikde nie je obsah priamo definovaný, buďte v pokoji; lekárne aj špecializované obchody s kancelárskym vybavením obvykle predávajú základné vybavenie lekárničiek ako hotovú súpravu. Napríklad v Manutane nájdete tri typy podľa úrovne rizikovosti pracoviska: kancelária, sklad a výroba

Medzi vybavením pre sklad nájdete napríklad viac obväzov a sterilného krytia ako v kancelárskej súprave. Lekárnička do výroby obsahuje navyše napríklad gél na popáleniny alebo očný výplach.

Ďalšie špecifické pomôcky po konzultácii so svojím závodným lekárom jednoducho dokúpite zvlášť.

„Často sa stretávam s tým, že sú pracovné lekárničky nevhodne vybavené vzhľadom na špecifické riziká daného pracoviska. Napríklad v kovoobrábacej dielni, kde pri výrobe odlietujú častice, je vhodné do lekárničky pridať výplach očí. Takisto v prevádzke, kde sa pracuje s chemickými látkami. V kuchyniach sa zase nezaobídete bez náplasti a spreja či gélu na popáleniny. Nastavte si tiež systém kontrol lekárničiek a spôsob doplňovania zdravotníckeho materiálu, aby sa nestalo, že pri pracovnom úraze nemáte k dispozícii potrebný zdravotnícky materiál.“

Lukáš Juřenčák, HS špecialista z PREVENTADO

Medzi základnú výbavu lekárničiek patria:

 • náplasti,
 • sterilné obväzy,
 • elastické obväzy,
 • trojcípa šatka,
 • rúško na popáleniny,
 • izotermická fólia,
 • škrtiaci obväz,
 • sterilná pinzeta,
 • resuscitačné rúško,
 • nožnice,
 • chirurgické rukavice,
 • príručka prvej pomoci.

Prečítajte si aj to, ako zabrániť úrazom pri čistení strojov vďaka systému Lockout Tagout. >>

Sledujte si lehotu exspirácie

Na kontrolu k vám môže prísť Národný inšpektorát práce alebo krajská hygienická stanica. Kontrolujú najčastejšie umiestnenie a označenie lekárničiek a lehotu exspirácie.

Dezinfekčné roztoky a sterilné obväzy nemôžete mať v lekárničke staré. Ostatné obväzové materiály po exspirácii skontrolujte vizuálne, a pokiaľ nemajú porušený obal, môžete ich v lekárničke nechať maximálne 5 rokov od dátumu exspirácie.

Pri nákupe nového vybavenia lekárničky obetujte pol hodiny času a spíšte si zoznam všetkých termínov exspirácie na papier (ten môžete vložiť priamo do lekárničky) alebo do tabuľky v počítači. Každý zamestnávateľ má mať vypracovaný vnútorný predpis na lekárničky, ktorý určuje osobu zodpovednú za jej obsah, pravidelnú kontrolu a prípadné dokúpenie jednotlivých pomôcok.

Patria do firemnej lekárničky tabletky proti bolesti?

Nie. Tabletky ako Ibalgin alebo Brufen do oficiálnej lekárničky na pracovisku nepatria. V prípade akútnej nevoľnosti by mali mať zamestnanci možnosť zájsť k lekárovi.

Pokiaľ predsa len chcete dať tieto lieky svojim zamestnancom k dispozícii, uchovávajte ich od lekárničky oddelene.