.

Alkohol na pracovisku: ako ho odhaliť a čo sa s tým dá robiť

Alkohol zhoršuje vnímanie a ohrozuje konzumentov aj ich okolie. Pri výkone zamestnania je preto zakázaný. Aké práva má zamestnávateľ a čo musí pri práci dodržiavať zamestnanec? Pozrieme sa na niektoré situácie spojené s pitím alkoholu na pracovisku a pridáme tipy na výber alkohol testerov.

Alkohol na pracovisku úvodné foto

Alkohol v práci môžu piť someliéri

Zákonník práce umožňuje požívanie alkoholu na pracovisku v týchto situáciách:

 • pokiaľ je ochutnávanie alkoholu nevyhnutné na výkon práce (napr. pre someliéra, sládka),
 • pokiaľ je pitie alkoholu s určitou činnosťou bežne spojené (napr. malé množstvo pri zásadných obchodných rokovaniach).

Dnes sa pozrieme na všetky ostatné profesie, ktoré treba vykonávať za triezva.

Povinnosti zamestnanca spojené s alkoholom na pracovisku

Podľa zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zamestnanec:

 • nesmie požívať alkoholické nápoje ani iné návykové látky na pracovisku a v pracovných hodinách mimo pracoviska,
 • nesmie vstupovať pod vplyvom alkoholu a omamných látok na pracovisko,
 • musí sa podrobiť skúške na alkohol či iné látky, pokiaľ o to požiada zamestnávateľ alebo vedúci pracovník písomne poverený zamestnávateľom (a oznámi mu konkrétny dôvod podozrenia).

Nálada a obozretnosť zamestnávateľov sa líši aj podľa typu práce. Zamestnanci, ktorí pracujú s nebezpečnými strojmi alebo vo výškach, sú pod prísnejším dohľadom ako tí, ktorí pri výkone práce sedia pri počítači. Pri práci v kancelárii je totiž nepravdepodobné, že by pohár piva pri obede mal na výkon práce zásadný vplyv. Vždy záleží na dohode so zamestnávateľom a zvyklostiach vo firme.

Keď sa však spýtate BOZP odborníka, ten bude nekompromisný:

„Konzumácia alkoholu na pracovisku zvyšuje riziko pracovného úrazu nielen samotného zamestnanca, ktorý je pod vplyvom alkoholu, ale aj ostatných zamestnancov, ktorí s ním prichádzajú do styku – môže ich napríklad poraniť ručným náradím alebo zraziť manipulačnou technikou. Samozrejme má alkohol vplyv aj na slabší pracovný výkon.“

Lukáš Juřenčák, HS špecialista z PREVENTADO

Kedy a ako kontrolovať alkohol na pracovisku

Zákon prikazuje zamestnávateľovi sústavne kontrolovať, či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok. Je na rozhodnutí zamestnávateľa, ako často bude zamestnancov kontrolovať.

Základom kontroly je denná vizuálna kontrola všetkých zamestnancov. Napríklad vedúci zamestnanci automaticky sledujú stav svojich podriadených. Pri podozrení alebo pri vyskytujúcich sa problémoch s požívaním alkoholu na pracovisku je potom opodstatnené vykonanie kontroly dychovou skúškou a v prípade pozitívneho výsledku aj vyšetrením krvi alebo moču.

Podnetom na dôvodné podozrenie môžu byť očividné motorické či rečové ťažkosti alebo obava o ohrozenie svojho zdravia či zdravia osoby, s ktorou je zamestnanec v priamom kontakte. Druhou situáciou je podozrenie na požitie alkoholu osobou mladšou ako 18 rokov.

Oprávnenie kontrolovať hladinu alkoholu v krvi má zamestnávateľ alebo vedúci pracovník, ktorý je zamestnávateľom písomne poverený.

 • V prvom kroku sa obvykle využívajú detektory alkoholu z dychu. Aj keď je toto meranie orientačné, jeho výsledok musíte zaniesť do protokolu o vykonaní orientačnej dychovej skúšky a do dokumentácie BOZP. 
 • Pokiaľ test preukáže, že zamestnanec je pod vplyvom, pre ďalší postup je nutné podstúpiť lekárske vyšetrenie a ako dôkaz slúži až lekárska správa.

Podľa zákona o BOZP je zamestnanec povinný podrobiť sa vyšetreniu. Zamestnanec má v určitých prípadoch právo orientačnú dychovú skúšku odmietnuť (alebo sa ohradiť proti jej výsledkom). V tom prípade sa pristúpi priamo k lekárskemu vyšetreniu. V prípade, že odmietne aj to, môže sa to za určitých okolností považovať za závažné porušenie pracovnej disciplíny a zamestnávateľ má v takom prípade právo okamžite s ním ukončiť pracovný pomer. Vždy však záleží na konkrétnych okolnostiach jednotlivých prípadov.

Pokiaľ sa požitie alkoholu nepreukáže, náklady na testovanie hradí zamestnávateľ.

„Je vhodné sa s daným zamestnancom osobne porozprávať, prečo na pracovisku pije alkohol. Niekedy to môže byť iba obyčajný stres napríklad aj z pracovného prostredia alebo kolektívu, v ktorom zamestnanec pracuje, inokedy bývajú problémy osobné a hlbšie. Každopádne je potrebné zamestnancovi vysvetliť, aký vplyv má jeho správanie na okolie, zamestnávateľa a v neposlednom rade na jeho zdravie a výkonnosť.“

Lukáš Juřenčák, HS špecialista z PREVENTADO

Aký vybrať alkohol tester na testovanie zamestnancov

V práci sa obvykle testy na alkohol vykonávajú pomocou digitálneho testera. Odchýlka od merania je pri všetkých digitálnych prístrojoch porovnateľná, preto sa pri výbere môžete zamerať na iné parametre:

 • Nutnosť kalibrácie

Niektoré testery vyžadujú po 6 mesiacoch alebo roku kalibráciu. Vhodný čas na kalibráciu spoznáte podľa nápisu SER alebo CAL na displeji. Alkohol tester zanesiete k technikovi do kalibračného centra, ktorý ho skontroluje na vzorke s určeným množstvom alkoholu a resetuje nastavenie. Pokiaľ kalibráciu zanedbáte, presnosť merania sa rapídne znižuje.

Alkohol testerom, ktoré kalibráciu nevyžadujú, obvykle musíte po určitom počte meraní vymeniť modul. Na trhu sú aj jednorazové prístroje, ktoré nevyžadujú žiadnu starostlivosť.

 • Spôsob dobíjania

Alkohol testery môžu byť na baterky alebo sa nabíjajú cez kábel.

 • Vymeniteľné náustky

Niektoré testy v sebe majú výdychový ventil priamo zabudovaný. Z hygienického hľadiska ale na pracovisko odporúčame obstarať testy s vymeniteľnými plastovými náustkami.

Rozsah merania digitálnych testerov je obvykle do 4 promile, niekedy i do 5. Odchýlka sa pohybuje v rozmedzí 5–10 %.

Dajte pozor na to, kde prístroj skladujete. Nie je vhodné alkohol tester voziť v aute, pretože v zime by mu mohli mrazy uškodiť. Zoženiete aj testery do 0 °C, ale spoľahlivý výsledok máte zaručený pri teplotách 5–40 °C.

Zamestnanec je pod vplyvom alkoholu, čo teraz?

Skôr, ako sa pustíte do spisovania výpovede, overte si, že stav zamestnanca je skutočne vážny a zvážte, či vám stojí za to prísť o pracovnú silu. Nameraná hladina alkoholu by mala korešpondovať s tým, že je možné preukázať zníženie duševných funkcií alebo celkovej pohotovosti zamestnanca. Navyše pamätajte na nasledujúce hodnoty:

 • Súdne lekárstvo považuje hladinu alkoholu v krvi do 0,2 g/kg za nepreukaznú kvôli odchýlkam merania,
 • hladina do 0,3 g/kg sa označuje ako nevýznamná pre cestnú premávku
 • a hladina alkoholu medzi 0,31 a 0,49 g/kg svedčí o skutočnosti, že osoba alkohol požila, ale prakticky ním nie je ovplyvnená.

Pokiaľ chcete mať hladinu alkoholu na pracovisku pod kontrolou, zvoľte alkohol tester, ktorý vám bude vyhovovať a nezabudnite ho pravidelne kalibrovať alebo meniť modul. Ak potrebujete poradiť s výberom, obráťte sa na našich predajcov.