.

Nákupný sprievodca: Ako si vybrať správne veľkosti vriec do košov prostredníctvom Manutan EXPERT

Efektívne odpadové hospodárstvo podnikov musí zohľadňovať vysokú mieru hygienickosti, ekologickosť, bezpečnosť a pohodlie pri práci. Keďže ide o nevyhnutný spotrebný tovar spojený so zhromažďovaním, uskladňovaním a prepravou odpadu, je potreba vriec na odpad základom zásad pri odpadovom hospodárstve. V tejto príručke nájdete naše tipy na výber správnej veľkosti vriec do košov, ktoré budú vyhovovať vašim potrebám. Pozrieme sa tiež […]

Efektívne odpadové hospodárstvo podnikov musí zohľadňovať vysokú mieru hygienickosti, ekologickosť, bezpečnosť a pohodlie pri práci. Keďže ide o nevyhnutný spotrebný tovar spojený so zhromažďovaním, uskladňovaním a prepravou odpadu, je potreba vriec na odpad základom zásad pri odpadovom hospodárstve. V tejto príručke nájdete naše tipy na výber správnej veľkosti vriec do košov, ktoré budú vyhovovať vašim potrebám. Pozrieme sa tiež na hlavné faktory pri výbere najvhodnejších vriec na odpady.

Ako si vybrať tú správnu veľkosť vriec na odpad?

Z ekologického a finančného hľadiska je dôležité si voliť vrecia, ktoré veľkostne zodpovedajú nádobám na pracoviskách, prípadne takým, ktoré plánujete zakúpiť. Redukuje sa tým miera odpadov.

Rozmery podľa smetných nádob

Vrecia na odpad rozlišujeme vo veľkostiach od 5 litrov pre sanitárne využitie až po 2 500 litrov v prípade kontajnerových zberných nádob.

Spoločnosti sa však pri výbere správnej veľkosti vreca nesmú spoľahnúť len na objem. Odpadkový kôš a košík na recykláciu papiera môžu mať pri rovnakom objeme rôzne rozmery. Na výpočet správnej veľkosti vriec na odpad začnite meraním obvodu kontajnera v centimetroch, potom ho vydeľte dvoma, čím získate šírku potrebného vreca. Potom musíte zmerať výšku v centimetroch, vrátane okraja, aby sa cez neho dalo vrece ohnúť. Okraj nesmie presahovať 10 cm (3,9 palca). Ak k tomu dôjde, vrece je pre vaše potreby priveľké, čo sa zo strany spoločnosti považuje za plytvanie.

Rozmery vriec na odpad podľa miesta

Objem vreca na odpad závisí od rozmiestnenia nádob v rámci podniku:

 • Od 5 do 20 litrov na záchodoch.
 • Od 30 do 150 litrov v kanceláriách, kuchyni, prípadne vo vstupných halách do budov.
 • 110 litrov v prípade pouličných držiakov a čistiacich vozíkov.
 • 120 až 1 100 pri vreciach do kontajnerov na odpad s kolesami a zberných kontajnerov.

Aké sú ďalšie kritériá pri výbere správnych vriec na odpad pre vašu spoločnosť?

V záujme implementácie efektívnych firemných zásad odpadového hospodárstva je nevyhnutné si vyberať zásoby na základe potrieb podniku. Spolu s výberom správnej veľkosti vreca je potrebné pri výbere zo širokého sortimentu produktov značky Manutan EXPERT zohľadniť aj niekoľko ďalších faktorov. Voľba vriec na odpad závisí od typu a množstva odpadu, ako aj od druhov a umiestnenia potrebných nádob.

Dostatočná odolnosť pre jednotlivé druhy odpadov

Odolnosť vrecia na odpad závisí od materiálov, z ktorých je vyrobené. Väčšina vriec na odpad sa vyrába z polyetylénu v dvoch hustotách. Ide o štandardné vyhotovenie čierneho vreca na odpad.

Polyetylénové vrece s vysokou hustotou (alebo HDPE vrece), hrúbka 10 µ až 20 µ, je robustné a odolné voči nárazom. Tento druh vrecka sa však dá ľahko roztrhnúť a nesmú sa doň vyhadzovať ostré predmety. Vhodné len pre ľahký odpad, ako je papier či kelímky.

Polyetylénové vrece s nízkou hustotou (alebo LDPE vrece), hrúbka 25 µ až 80 µ, je odolné vzniku otvorov v dôsledku svojej rozťažnosti.

Manutan EXPERT vždy dbá na výber dodávateľov, ktorí vykonávajú testy zamerané na roztrhanie a naťahovanie svojich vriec na odpad, vďaka čomu sa vždy zabezpečí dostupnosť najvyššej kvality produktov.

Vhodný upínací systém

Existujú dva hlavné upínacie systémy, ktoré majú rozdielnu ergonómiu aj cenovku.

Vrecia na odpad s uzatváracími šnúrkami sa viažu spôsobom, ktorý zjednodušuje ich manipuláciu. Po zviazaní sa uzatváracie šnúrky dajú použiť ako rukoväte, vďaka čomu sa pohodlne prenášajú. Okrem toho sa vrecia s uzatváracími šnúrkami dajú v porovnaní s bežnými vreciam naplniť viac. Keďže sa dajú naplniť viac, znižuje sa počet použitých vriec. Pracovníci, ktorí majú na starosti manipuláciu s odpadom, sa tiež nemusia toľko namáhať.

Vrecia, ktoré sa uzatvárajú bežným spôsobom, zvyčajne majú výhodu v tom, že sú ekonomickejšie než vrecká so šnúrkami. Sú však stále menej ergonomické a ich upnutie trvá dlhšie.

Farby napomáhajúce pri určení druhu odpadov

Aj keď je štandardné vrece na odpady čierne, poznáme tiež farby, ktoré plnia špeciálne úlohy. Farby však majú, v prvom rade, informatívny charakter. Spolu s vhodným značením môžu farebné vrecia slúžiť ako indikátor na separovanie.

V priehľadných vreciach vidno ich obsah, a preto dokážu používatelia rýchlo zistiť, či je vrece plné. To, že vidno obsah vreca, sa do istej miery dá využiť aj pri predchádzaní rizikám, a to najmä na verejných miestach.

Príslušenstvo pre vrecia na odpad

Príslušenstvo pre vrecia na odpad vzniklo, aby sa ľahšie osádzali a bola s nimi jednoduchšia manipulácia. Kovové stojany (ktoré sa dajú osadiť do zeme, na vozík, prípadne na pohyblivé miesto) udržujú vrece na odpad otvorené, čím sa jednoduchšie plní. Káblové viazacie pásky umožňujú používateľom jednoducho a bezpečne zväzovať vrecká na odpad pomocou kovových káblových pásov.

hand holding garbage black bag putting in to trash
ruka drží čierne vrece na odpadky a dáva ho do koša

Prečo je dôležité si vybrať správnu veľkosť vreca na odpady?

Používanie správnej veľkosti vriec na odpady napomáhajú v podnikovom prostredí riešiť niekoľko dôležitých problémov. Správne vrecia na odpad umožňujú podnikom byť v súlade s aktuálnymi predpismi týkajúcimi sa triedenia odpadov, zdravia a bezpečnosti. Implementáciou efektívnej stratégie odpadového hospodárstva tiež prispievate k zásadám CSR svojho podniku. Výber správnej veľkosti odpadového vreca pre dané použitie tiež zlepšuje pohodu ľudí pri práci, a to nielen pri plnení, ale aj pri vyprázdňovaní odpadkových košov.

Zabezpečenie hygienickosti priestorov

Jednou z funkcií vriec na odpad je uchovať odpad mimo okolité prostredie. Dochádza k zníženiu rizika kontaminácie v dôsledku zamedzenia šíreniu vírusov, baktérií, plesní a parazitov. Nesprávne odpadové hospodárstvo môže mať škodlivé následky na zdravie ľudí, ako aj životného prostredia. Môže dôjsť aj k znečisteniu produktov vyrábaných v podniku, čo môže mať závažné zdravotné, ale aj právne následky.

Podpora pohodlia používateľa

Ergonomické nádoby a vrecia napomáhajú znižovať výskyt muskuloskeletálnych porúch (MSD). Najviac ohrození ľudia sú údržboví pracovníci zodpovední za vyprázdňovanie a presúvanie košov. Nesprávna veľkosť nádob, ktoré by sa ťažko vyprázdňovali, a príliš ťažké vrecia, predstavujú z dlhodobého hľadiska mimoriadne zdravotné riziká. Nádoby aj vrecia sú dobre navrhnuté a jednoducho identifikovateľné, vďaka čomu je jednoduché začať so separovaním.

Nakoniec je dôležité zohľadniť potenciálne nepríjemnosti, ktoré môžu koše spôsobiť používateľom. Napríklad koše umiestnené v jedálňach musia byť vhodné na vyhodenie kvapalín. Zároveň musia disponovať vekami a pedálmi. Ak je vrece na odpad do koša priveľké, obsah môže začať hniť ešte pred vyprázdnením nádoby. Ak je však veľkosť na daný účel nevhodná, môže dôjsť k nahromadeniu odpadu.

Zjednodušenie triedenia odpadov na pracoviskách

Efektívne zásady recyklácie odpadu začínajú už tým, že si podnik vyberie správne triediace nádoby.. Z radov vriec, ktoré predáva Manutan EXPERT, sú vrecia na separovanie a špeciálne vrecia na odpad obzvlášť vhodné na triedenie odpadu v priemyselnom prostredí. Napríklad veľkosť vriec na regálové odpadkové koše je špeciálne navrhnutá na použitie pri doručovaní alebo v regáloch doručovacích skladov. Veľké ikony vytláčané na vreciach zjednodušujú tímom triedenie odpadu v týchto rozsiahlych pracovných priestoroch.

Implementácia selektívneho triedenia vo vonkajších priestoroch

Spoločnosti majú taktiež záujem o zriadenie selektívneho triedenia aj vo svojich vonkajších priestoroch. Tieto koše, podobne ako ich vrecia, sú vybavené špeciálnym značením a musia dokázať odolať všetkým poveternostným podmienkam. Manutan EXPERT ponúka široký výber vonkajších triediacich nádob vyrábaných v Európe, čo zaručuje špičkovú kvalitu. Môžu byť prispôsobené rôznym typom a veľkostiam vriec na odpad.

Dodržiavanie platných noriem a predpisov

Rámec pre podniky v oblasti odpadového hospodárstva ponúkajú európske smernice. Producenti odpadu a vlastníci sú zodpovední za recykláciu svojho odpadu. Prostredníctvom odpadového hospodárstva sa podniky zaväzujú:

 • Nevytvárať žiadne riziká znečistenia vody, vzduchu ani pôdy.
 • Neškodiť faune ani flóre.
 • Nevytvárať problémy so zvukom či zápachom.
 • Chrániť životné prostredie a záujmové miesta.

Rozpočtové riadenie

Podobne ako všetky spotrebné materiály používané spoločnosťami, aj vrecia na odpad obvykle majú rozpočet, ktorý sa vypočítava na určité obdobie. Je preto dôležité predvídať potreby v oblasti vriec na odpad a zohľadniť potenciálne zmeny aktivity počas roka. Pre každý typ odpadového koša používaného vo vašej spoločnosti je potrebné zvoliť správnu veľkosť vreca, aby nedochádzalo k plytvaniu.

Zoskupené objednávky vriec na odpad majú mnoho výhod, ako je napríklad zníženie počtu dodávok spotrebného materiálu počas roka. Spoločnosti tak majú možnosť optimalizovať mieru manipulácie potrebnú na uskladnenie dodávky. Veľkoobchodný predaj so sebou prináša aj výhody spojené s nižšími cenami a znížením nákladov na dodanie. V spoločnosti Manutan EXPERT napríklad dodávame zdarma pri objednávkach nad 200 € (bez dane) (bezplatné doručenie pri objednávkach v rámci Spojeného kráľovstva).

Aké vrecia na odpad zvoliť pre jednotlivý spôsob využitia?

Z odborného hľadiska sa v závislosti od podnikateľského sektoru, v ktorom podnik pôsobí, zhromažďujú rôzne druhy odpadov. Odpad sa tiež triedy rôznym spôsobom v kanceláriách, dielňach, skladoch či vonkajších priestoroch v blízkosti priestorov na doručovanie. Spoločnosť Manutan EXPERT vyvinula sortiment odolných vriec na odpad a vložiek do odpadkových košov tak, aby boli splnené profesionálne potreby.

Okrem klasických, čiernych, vriec na odpad, existuje mnoho rôznych typov navrhnutých pre špecifické využitie a prostredia:

 • Vrecia do košov a kontajnerov.
 • Protipožiarne hliníkové vrecia určené na odpad z popolníkov. Znižujú riziko vzniku požiaru a zachytávajú zápach.
 • Biologicky odbúrateľné a kompostovateľné vrecia na odpad odolné voči vlhkosti na organické materiáli, ako býva potravinový odpad.
 • Opakovateľne použité rozkladacie vrecia s rukoväťami, ktoré sa používajú na jednoduchší zber zeleného odpadu.
 • Vrecia na odpad do sanitárnych priestorov. Ide napríklad o robustné biele vrecká a jednotlivé vrecká na plienky alebo hygienické vložky.
 • Vrecia na zber odpadu z činností a zdravotných úkonov, ktoré by mohli byť potenciálne infekčné a používajú sa v medicínskom prostredí, odkiaľ sa následne špeciálny spôsobom spracúvajú.
 • Priehľadné vrecia na odpad na zvýšenie bezpečnosti vo verejných priestoroch.
 • Farebné vrecia na odpad na jednoduchšie separovanie.
 • Opakovane použiteľné pevné vrecia vysokej kvality, ktoré dokážu udržať veľkú hmotnosť aj kvapaliny.

Navštívte na našej webovej lokalite kategóriu „Vrecia na odpad“ a spoznajte celý náš sortiment vriec na odpad.