.

Nákupný sprievodca: Vyberte si cestnú výbavu so spoločnosťou Manutan EXPERT

Vonkajší dizajn spoločnosti je rovnako dôležitý, ako jeho vnútorné vybavenie. Rozvrhnutie parkoviska a jazdné pruhy musia chrániť bezpečnosť používateľov a zabezpečiť hladkú premávku. Cestná výbava, značky, vonkajšie zariadenia a spomaľovače môžu doplniť vonkajší dizajn vašej spoločnosti. Je preto nevyhnutné sa oboznámiť s vašimi potrebami a vlastnosťami jednotlivých kategórií produktov. Aký má cestné vybavenie pre spoločnosť účel? Vonkajšie priestory podniku môžu […]

Vonkajší dizajn spoločnosti je rovnako dôležitý, ako jeho vnútorné vybavenie. Rozvrhnutie parkoviska a jazdné pruhy musia chrániť bezpečnosť používateľov a zabezpečiť hladkú premávku. Cestná výbava, značky, vonkajšie zariadenia a spomaľovače môžu doplniť vonkajší dizajn vašej spoločnosti. Je preto nevyhnutné sa oboznámiť s vašimi potrebami a vlastnosťami jednotlivých kategórií produktov.

Aký má cestné vybavenie pre spoločnosť účel?

Vonkajšie priestory podniku môžu slúžiť viacerým účelom. Môže ísť o parkovisko pre personál a návštevníkov, prípadne priestor na presúvanie sa medzi rôznymi budovami. Ďalšou možnosťou je prístup ku skladom v súvislosti s doručovaním a zásielkami. Cestné vybavenie plní niekoľko funkcií pri čo najlepšej organizácii dopravy na cestných komunikáciách.

Vonkajšie priestory podniku musia byť, tak ako tie vnútorné, pre pracovníkov bezpečné. Musia sa pravidelne udržiavať, pretože ich čistota prispieva k bezpečnosti používateľov (napr. viditeľné vodorovné či zvislé značenie). Tak, ako vybavenie do chladného počasia, je pre pracovnú pohodu zamestnancov, ktorí pracujú alebo cestujú vonku, nevyhnutné aj ťažká cestná výbava. 

Jednoduchšie „zmiešavanie“ rôznych používateľov

Cestné komunikácie podniku môžu byť miestom, kde sa stretávajú kamióny, osobné autá, motorky, bicykle a chodci. Cestné vybavenie slúži na riadenie organizácie a rozdelenie oblastí vyhradených pre rôznych používateľov. Vďaka nim možno vyhradiť špecifické jazdné pruhy a upozorniť na ich prítomnosť každú z kategórií používateľov. Cieľom je poskytnúť ochranu a bezpečnosť všetkým osobám, no zároveň sa pokúsiť o praktické značenie priestoru.

Špecifické dopravné značenie a tabule zohrávajú úlohu aj v prípade núdzových situácií. Označujú zhromaždiská, pomáhajú pri evakuácii ľudí a zjednodušujú prístup požiarnikom.

Ak vo vonkajších priestoroch podniku prebiehajú stavebné práce, cestné značenie je istý spôsob, ktorým na to upozorníte vodičov a prikážete im, aby tomu prispôsobili aj rýchlosť.

Zjednodušenie cestnej premávky vo vonkajších priestoroch

Cestná výbava, akou sú napríklad spomaľovače, núti v priestoroch podniku vodičov áut a nákladiakov znížiť rýchlosť v záujme minimalizácie rizika nehody. Obmedzením rýchlosti a hustoty cestnej premávky zároveň napomáhate znižovať znečistenie a nepríjemný zápach z výfukov.

Cestná výbava umožňuje správu hlavných ciest a smerov jazdy. Mnoho podnikov siahne pri organizácii premávky vo vonkajších priestoroch po jednosmernom systéme. Tento systém redukuje množstvo križovatiek a manévrov, pri ktorých dochádza ku kolíziám. Zároveň sa však zlepšuje plynulosť premávky.

Vytýčenie vonkajších priestorov vašej spoločnosti

Správne umiestnené značky, orientačné tabule, cestné značenie a pouličné doplnky poskytujú vizuálnu pomôcku, ktorá používateľom umožňuje sa zorientovať. Každá osoba vstupujúca do priestorov sa môže spoľahnúť, že ho cestná výbava nasmeruje na miesto, ktoré hľadá: vykládka, recepcia podniku atď.

Značenie slúži na vytýčenie a označenie parkovacích oblastí pre zamestnancov aj návštevníkov. Označujú a zabezpečujú stojiská pre bicykle a povzbudzujú zamestnancov, aby na dochádzanie z domu na pracovisko použili bicykel. Značenie tiež pomáha pri bezpečnosti priechodov pre chodcov.

Cestná výbava je pre podniky nevyhnutná?

Široká škála produktov a príslušenstva dostupných v každej kategórii cestnej výbavy umožňuje spĺňať špecifické potreby. Táto výbava, podobne ako v meste, napomáha zlepšiť plynulosť premávky, no zároveň zaisťuje bezpečnosť všetkých používateľov.

Spomaľovače určené na reguláciu premávky

Spomaľovače zaistia bezpečnejšie prostredie okolo podniku tým, že pozornosť vodičov upriamia na okolie. Tam, kde sa od chodcov a vodičov vyžaduje pohyb po rovnakom priestore, je vhodné zaviesť obmedzenie rýchlosti na 30 km/h.

Veľkosť spomaľovačov závisí od požadovanej maximálnej rýchlosti. Výška spomaľovačov obyčajne býva medzi 50 a 75 mm. V mnohých krajinách je veľkosť spomaľovačov stanovená nariadeniami. Pred výberom spomedzi dostupných veľkostí sa oboznámte s aktuálnymi predpismi.

Na správne umiestnenie spomaľovačov sa vzťahujú určité pravidlá. Pri montáži spomaľovačov myslite aj na cyklistov. V prípade obojsmerných ciest sa musia spomaľovače umiestňovať vedľa seba, aby sa zamedzilo ich obchádzaniu. Ak medzi budovami často jazdia vysokozdvižné vozíky, pripravte im prejazd, kde nebudú spomaľovače.

Existuje niekoľko druhov spomaľovačov, ktoré možno použiť pre špecifické potreby každého podniku:

 • V závislosti od hmotnosti vozidiel sa využíva niekoľko druhov materiálov.
 • Dostupné sú pevné aj prenosné spomaľovače.
 • Niektoré spomaľovače umožňujú vedenie káblov či potrubí bez toho, aby to ohrozilo bezpečnosť cestnej premávky.
 • Bežné spomaľovače sú predĺžené, zatiaľ čo tzv. „vankúše“ majú tvar štvorca či hrbu.
 • Niektoré spomaľovače disponujú pásmi s hrotmi pre jednosmernú premávku.
Reserved lock parking in the city
Vyhradené uzamykateľné parkovisko v meste a prázdne miesto

Bariéry na reguláciu prístupu

Bariéry a brány dávajú motoristom jasný vizuálny signál, že musia zastaviť, prípadne byť ostražitými. Spolu so značením zamedzujú neoprávneným vozidlám vjazd do určitých oblastí, čím sa zaisťuje bezpečnosť všetkých používateľov. Slúžia na obmedzenie prístupu do oblastí určených pre konkrétnych používateľov, na súkromné parkoviská či na nebezpečné miesta. Pri výbere bariér zohľadnite druh podkladu, na ktorý sa bude cestná výbava montovať.

Široká škála produktov a príslušenstva dostupných v kategórii bariér umožňuje reagovať na cestné problémy tým najlepším možným spôsobom:

 • Parkovacie bariéry umožňuj vyhradiť parkovacie miesta.
 • Otočné, zdvíhacie alebo sklopné bariéry chránia prístupu do určitých oblastí.
 • Galvanizované bezpečnostné bariéry by sa mali umiestňovať do blízkosti nebezpečných oblastí.
 • Rozdeľovače pruhov sa používajú na označenie cyklochodníkov, prípadne chodníkov pre peších.
 • Kovové alebo drevené výškové obmedzovače slúžia na reguláciu výšky vozidiel.
 • Dostupné sú aj oceľové chrániče.
 • Prenosné bezpečnostné bariéry slúžia na vyhradenie ochranných zón.
 • „Vigibloky“ zamedzujú vjazdu vozidiel do peších zón.
 • Štýlové bariéry „Province“ slúžia na vytýčenie a ochranu peších zón.
 • Rovnako štýlové hladké drevené bariéry slúžia na vytýčenie oblastí.

Stĺpy a stĺpiky na označenie oblastí

Táto cestná výbava môže byť určená pre automobily, ako aj pre peších, motorky či bicykle. Stĺpy a stĺpiky majú praktický účel, pretože zabezpečujú priestory.

Stĺpy a stĺpiky môžu zohrávať aj dekoračnú úlohu. Napríklad také drevené stĺpiky dodajú vonkajším priestorom podniku „prirodzený“ efekt. Musia byť dostatočne vysoké, aby ich vodiči spozorovali. V záujme lepšej viditeľnosti v noci možno využiť stĺpy a stĺpiky s reflexnými pásikmi.

Ponúkame zoznam niektorých pre podniky dostupných hlavných kategórií stĺpikov a stĺpov:

 • Flexibilné a odolné stĺpiky s tvarovou pamäťou.
 • Jednodielne betónové stĺpiky a obrubníky.
 • Vymedzovacie stĺpiky s reflexnými pruhmi.
 • Pätníky viditeľné v noci vďaka červeným a reflexným pruhom.
 • Odnímateľné stĺpiky.
 • Stĺpiky na zamedzenie vjazdu vozidiel do peších zón.
 • Drevené smerové značky.
 • Výstražné stĺpiky, ktoré používateľov vyzývajú na ostražitosť.

Vyberte si značku, ktorá je odborníkom na cestnú výbavu.

Výber cestnej výbavy by mal byť založený aj na záväzkoch spoločnosti CSR a túžbe nakupovať kvalitné produkty s dlhou životnosťou.

Vyberte si produkty, ktoré spĺňajú nariadenie REACH.

Európska norma REACH, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2007, obmedzuje vo vyrábaných produktoch prítomnosť škodlivých chemikálií tak, že reguluje mieru ich používania. Táto norma umožňuje vo vzťahu k chemikáliám monitorovať vyrábané alebo dovážané produkty v krajine z hľadiska ich škodlivosti pre ľudí.

Všetky produkty značky Manutan EXPERT sú v súlade s týmito predpismi, pričom to nemá vplyv na ich cenu. Zakúpením si produktu, ktorý je v súlade s touto normou, prespievate k prístupu k spoločenskej zodpovednosti.

Uprednostnenie kvality a udržateľnosti

Výberom cestnej výbavy z portfólia značky Manutan EXPERT si volíte značku, ktorej záleží na spoločenskej zodpovednosti. Okrem toho všetky produkty Manutan EXPERT ponúkajú dobrý pomer ceny a výkonu. Ich vývoj a testovanie zastrešujú tímy Manutan EXPERT s cieľom zabezpečiť špičkový výkon a odolnosť.

Na webovej lokalite Manutan EXPERT nájdete aj široký rad doplnkových produktov. Ak pri nákupoch potrebujete poradiť, kontaktujte nás! Naši poradcovia vám radi pomôžu. Prezrite si všetky produkty v kategórii „Cesty“, ktoré sú určené pre vonkajšie prostredie podnikov.