.

Ako sa môže pracovisko stať kľúčom k produktivite a kvalite pracovného života?

Práca osobne alebo na diaľku? V obidvoch smeroch je najväčším problémom zaistiť, aby zamestnanci pracovali v čo najlepších podmienkach. Bez ohľadu na to, či ide o fyzickú alebo virtuálnu prítomnosť, pracovisko predstavuje zásadný faktor pohody a kvality pracovného života. Vplýva tiež aj na produktivitu. Zabezpečenie pohodlného, inšpiratívneho a priateľského prostredia, ktoré je vhodné na výmenu názorov aj koncentráciu, no zároveň zabezpečuje zdravie […]

Business men in an open space office interior with a panoramic window, long shot

Práca osobne alebo na diaľku? V obidvoch smeroch je najväčším problémom zaistiť, aby zamestnanci pracovali v čo najlepších podmienkach. Bez ohľadu na to, či ide o fyzickú alebo virtuálnu prítomnosť, pracovisko predstavuje zásadný faktor pohody a kvality pracovného života. Vplýva tiež aj na produktivitu. Zabezpečenie pohodlného, inšpiratívneho a priateľského prostredia, ktoré je vhodné na výmenu názorov aj koncentráciu, no zároveň zabezpečuje zdravie a bezpečnosť všetkých zúčastnených, je nepochybne najväčšou výzvou, ktorej pracoviská čelia.

Rozvíjajúce sa pracoviská

Flexibilná kancelária, home office, práca na diaľku, coworking – všetky tieto nové výrazy odzrkadľujú zmeny, ktorými si pracoviská za posledné roky prešli. Všetky sa zameriavajú na vyššiu efektivitu spolu s novými spôsobmi práce orientované na hľadanie zmyslu a lepšej rovnováhy v pracovnom živote.

Pohoda na pracovisku je základom pre individuálne naplnenie, ale aj kolektívny úspech v podnikoch, ktoré sú si čoraz viac vedomé výhod spojených s vytvorením pohodlného a funkčného pracoviska, kde sa podporuje kreativita a koncentrácia. Táto nová realita sa nevzťahuje len na kancelárske priestory, ale aj na sklady.

Posilňovanie družnosti

Rozvoj konceptu „flex office“ znamená koniec zamestnancov, ktorí majú vyhradený stôl a súkromnú kanceláriu. Namiesto toho sa tradičné kancelárske priestory menia na kolaboračné centrá, ktoré sú viac zamerané na diskusiu, stretnutia a konzultácie, než na produktivitu. Cieľom je, aby bolo každé stretnutie bohatým a plodným momentom.

V prípade „flex“ kancelárií leží úspech v družnosti pracovísk. S družnosťou sa však nedá spojiť pasivita. Dobre navrhnutá flexibilná kancelária zas podporuje tímovú prácu, interakciu, zmysel pre komunitu a aktívne počúvanie. Družnosť je predpoklad, aby sa z toho stalo miesto kreativity.

Vedenie k samostatnosti

Ak je kancelária hlavným miestom na výmenu názorov, ostatné pracoviská môžu byť vyhradené výrobe. Ide o výhodu práce na diaľku. Keď je práca na diaľku dobre realizované a keďže sa spolieha na autonómiu zamestnancov, výrazne zvyšuje ich angažovanosť.

Práca na diaľku zvyšuje aj produktivitu zamestnancov, keďže sa znižuje miera únavy a odpadá čas stratený pri doprave.

Podpora spolupráce

Pracovisko nemusí byť len fyzické, ale aj virtuálne. S nárastom práce na diaľku a geograficky roztrúsených tímov sa nástroje na online spoluprácu stali neoddeliteľnou súčasťou zjednodušovania kooperácie a komunikácie medzi zamestnancami. Tieto nástroje, ako napríklad platformy riadenia projektov, nástroje na posielanie správ či riešenia pre videokonferencie, umožňujú zdieľanie informácií v reálnom čase a efektívnu tímovú spoluprácu, a to aj z druhého konca Zeme.

Väčšina používateľov tiež zistila, že im tieto nástroje pomáhajú pri zlepšovaní produktivity. Medzi členmi tímu rastie dôvera a transparentnosť, čo prispieva (aj na diaľku) k lepšej kvalite pracovného života.

Znižovanie miery hlučnosti na pracovisku

Hluk môže viesť k únave, stresu, poruchám spánku a dokonca aj k vysokému krvnému tlaku. Zároveň má vplyv na kvalitu medziľudských vzťahov a produktivitu kolegov.

Inštalácia akustických predelení a nábytku v kanceláriách, prípadne používanie ochrany sluchu, ako sú napríklad štuple do uší či slúchadlá s potlačením hluku, môžu pomôcť pri znižovaní rozptyľujúcich prvkov a zlepšení tímového pohodlia a efektivity.

Boj s poruchami pohybového aparátu na pracovisku

V pracovnom svete predstavujú ochorenia pohybového aparátu závažný problém. Ide o veľké percento chorôb z povolania, ktoré spoločnosti aj zdravotný systém stoja nemalé prostriedky. Osvojenie si správneho držania tela môže pomôcť predísť ochoreniam pohybového aparátu, ktoré sa týkajú 60 % pracovníkov v Európe a zamestnávateľov ročne stoja 2 miliardy EUR.

Či už hovoríme o kancelárii, alebo domove, ergonomické pracovisko vybavené ergonomickými produktmi dokáže spolu s povedomím o dobrom držaní tela napomôcť predchádzať spomínaným poruchám, čím sa zároveň znižuje ich vplyv na produktivitu a kvalitu pracovného života.

Výber vhodného nábytku a vybavenia do kancelárií či zasadačiek (napríklad ergonomické kreslá alebo stojany na počítačové obrazovky) je nevyhnutný pri zaistené dlhodobého zdravia a pohody zamestnancov.

Zlepšovanie kvality vzduchu

Zlá kvalita vzduchu môže negatívne vplývať na zdravie a produktivitu zamestnancov. Je preto mimoriadne dôležité monitorovať kvalitu vzduchu v priestoroch podniku, a to zabezpečením vhodného vetrania a pravidelnou údržbou systémov klimatizácie a vykurovania.

V prípade potreby sú k dispozícii aj riešenia na ošetrenie vzduchu.

Zdravý vzduch napomáha zlepšovať produktivitu tímu aj v domácom prostredí. Pripomeňte personálu dôležitosť pravidelného vetrania miestností, v ktorých pracujú.

Uprednostnenie prirodzeného svetla

Prirodzené svetlo je kľúčový faktor kvality pracovného života a produktivity na pracovisku. Zamestnanci, ktoré pracujú pri prirodzenom svetle, zvyknú bývať ostražitejší, sú menej unavení a spokojnejší so svojou prácou.

Preto sa pri každej možnej príležitosti odporúča uprednostňovať prirodzené svetlo podporené na mieru vyhotoveným umelým osvetlením na základe individuálnych potrieb. Bez ohľadu na svoje pracovisko sa vždy pokúste z prirodzeného svetla vyťažiť čo najviac.

Na tieto faktory je potrebné dbať aj pri práci z domu, vďaka čomu si zabezpečíte čo najlepšie pracovné podmienky. Práca v dobre osvetlenej miestnosti môže zlepšiť kvalitu pracovného života a produktivity zamestnancov pracujúcich na diaľku.

Využívanie benefitov rastlín

Začlenením rastlín a zelene do pracovísk ponúka mnohé benefity:

  • Znižujú úroveň stresu.
  • Zlepšujú zdravie a produktivitu zamestnancov.
  • Pomáhajú pri čistení vzduchu.

Rastliny tiež pomáhajú pri dotváraní pracovísk jemným a estetickým spôsobom.

Ďalšie informácie o kľúčových vylepšeniach nájdete po stiahnutí si našej bielej knihy s názvom „Budúcnosť práce“.