Veľký prehľad sorbentov: z čoho máte na výber a ako zistíte, ktorý typ potrebujete

Pokiaľ u vás vo firme manipulujete s olejmi, kyselinami či inými tekutinami, bez sorbentov sa nezaobídete. Lenže prebrať sa rýchlo a šikovne desiatkami variantov v e-shope je dosť zložité. Pre uľahčenie výberu vám prinášame ich prehľad.

Pre použitie vo firmách voľte vždy priemyselné sorbenty ako špeciálne rohože, hady či koberce. Ušetríte, pretože priemyselný sorbent má:

 • čo najnižšiu hmotnosť
 • a čo najlepšiu schopnosť nadviazať na seba tekutinu.

Vďaka tomu sorbent zachytí maximum látky. Na miesto ho dostanete rýchlo a pri likvidácii neplatíte zbytočne navyše za hmotnosť samotného sorbentu.

Poznámka: ako opak priemyselných sorbentov si predstavte napríklad obyčajné látkové handry alebo drevené piliny, ktorých musíte použiť niekoľkonásobne viac a do veľkých výrobní sa nehodia.

Tip: Okrem výrazu sorbenty sa môžete stretnúť aj s ďalšími termínmi – absorbenty (viažu látky do seba a pri tom sa zväčšujú) a adsorbenty (viažu látku na seba, na svoj povrch). My v článku používame zastrešujúci názov sorbenty.

Textilné sorbenty verzus sorpčné granuláty: aké majú vlastnosti

Textilné sorbenty sa skladajú z polypropylénových vlákien, ktoré sú veľmi tenké a pútajú na seba veľké množstvo kvapaliny. Vzhľadom vám môžu pripomínať textilné materiály. 

Oproti tomu sorpčné granuláty vyzerajú ako kamienky rôznych veľkostí a sú často vyrobené z minerálov. 

Hlavný rozdiel je v ich použití.

Textilné sorbenty efektívne riešia stredné aj veľké úniky kvapalín, zároveň sa používajú ako prevencia únikov v záchytných vaniach. Vyznačujú sa vysokou sorpčnou kapacitou aj rýchlou sorpciou. Po nasatí kvapaliny ich je možné ľahko odstrániť. Sú ľahko použiteľné aj skladovateľné. Podľa typu kvapalín sa rozdeľujú na univerzálne, olejové a chemické.

Sypké sorbenty sú vhodné na menšie až stredné úniky kvapalín. Hodia sa predovšetkým na miesta s pórovitým, nerovným povrchom (napr. cesta, haly s nerovným povrchom, so škárami a pod.), kde nie je použitie textilných sorbentov také efektívne, pretože nedokážu kvapaliny z nerovností nasať. Ďalej sú vhodné na rôzne ťažko prístupné miesta či v situáciách, keď unikne neznáma a potenciálne nebezpečná kvapalina. V takom prípade odporúčame použiť univerzálny sorbent, napr. Absodan.

Univerzálne, olejové a chemické sorbenty: vyberajte podľa materiálu, ktorý likvidujete, a podľa povrchu

Textilné sorbenty sa delia do troch kategórií.

 • univerzálne (vhodné na všetky vodnaté aj olejnaté tekutiny),
 • chemické (vhodné na nebezpečné, agresívne látky),
 • a olejové (vhodné na olejnaté tekutiny).

Odporúčame, aby ste vyberali sorbenty podľa druhu kvapaliny, s ktorou u vás vo výrobe manipulujete. Prečo je to dôležité, pochopíte z podrobnejšej charakteristiky:

 • Univerzálne (textilné) sorbenty nasajú tekutiny na báze vody aj oleja. Len si dajte pozor. Voda sa vstrebáva ľahšie ako ťažší olej. Po naplnení kapacity sorbentu teda môžu zvyšky oleja zostať na podlahe. Zároveň univerzálny sorbent nie je vhodný na vysoko nebezpečné látky, ale bez obáv ho použite napríklad na slabé kyseliny.
 • Chemické (textilné) sorbenty použite na likvidáciu nebezpečných látok ako žieraviny či jedy (pozn. pri žieravých látkach je často nutné použiť najprv neutralizátor).
 • Olejové (textilné) sorbenty sú určené na nasatie olejnatých tekutín. Veľmi rýchlo a kvalitne si poradí v situácii, keď máte olej po celej hale alebo stroji.

Sorpčné granuláty sú vhodné na nerovné alebo ťažko dostupné povrchy a na látky všetkého druhu. Pokiaľ sa vám rozleje vo výrobe látka z neoznačeného barelu a predpokladáte, že ide o nebezpečnú látku neznámeho pôvodu, bezodkladne zasiahnite pomocou sorpčných granulátov. Poradia si s vodnatými, olejnatými aj vysoko nebezpečnými látkami, takže s nimi neurobíte chybu.

Poznámka: likvidácia sorpčných granulátov je zložitejšia, pretože ich musíte zamiesť či vysať. Textilný sorbent vezmete a vyhodíte. Viac o likvidácii sorbentov si prečítajte tu.

Všetky sorbenty nájdete aj v e-shope >>

Ďalšie rozdelenie sorbentov: pri výbere narazíte na skratky ako M či SMS

Pri výbere sorbentov zohľadnite tiež: 

 • rýchlosť nasávania,
 • kapacitu na nasatie tekutiny,
 • počet a vlastnosti vrstiev, z ktorých sa skladajú
 • a náročnosť prevádzky, v ktorej ich použijete.

Pri textilných sorbentoch platí, že čím vyššia rýchlosť nasávania a kapacita sorbentu, tým nižšia odolnosť proti mechanickému poškodeniu, napríklad pri chôdzi zamestnancov. Vysokým rizikom roztrhnutia trpí základný typ M, nič ho pred roztrhnutím nechráni. Naopak pri type SMS pomáhajú z oboch strán ochranné vrstvy. Vďaka tomu určitý počet prechodov zamestnancov vydrží, stále ale odporúčame vysokú opatrnosť.

Pokiaľ hľadáte variant, ktorý je schopný odolať bežnej chôdzi, prejazdu strojov či inému vysokému mechanickému namáhaniu, odporúčame použitie kobercov TRAFFIC.

Tieto vlastnosti sa najčastejšie skrývajú za skratkami anglických názvov textilných sorbentov:

 • M (Meltblown): základný sorbent tvorený len sorpčnou vrstvou. Neobsahuje vrstvy ochranné a je bez spojov, preto je vhodný na rýchly zásah napr. pri nečakanom väčšom úniku kvapaliny. Nedisponuje takmer žiadnou odolnosťou proti mechanickému poškodeniu. 
 • MD (Meltblown Dimpled): základný sorbent vylepšený o spoje, ktoré mu dodávajú väčšiu pevnosť. Vďaka tomu sa s ním po naplnení ľahšie manipuluje. Vyznačuje sa vysokou sorpčnou kapacitou, odolnosť proti mechanickému poškodeniu napríklad chôdzou je takmer nulová.
 • CMC (Coverstock Meltblown Coverstock): sorbent zložený z vnútornej sorpčnej vrstvy, ktorej pevnosť zvyšujú spoje, je z oboch strán pokrytý ochrannou vrstvou typu Coverstock. Rýchlosť nasávania je stále veľmi dobrá, zároveň odolá určitému stupňu mechanického poškodenia.
 • MD+ (Meltblown Dimpled+): vďaka vylepšenej sorpčnej vrstve so spojmi sa vyznačuje ešte odolnosťou ako CMC, rýchlosť nasávania je pritom podobná.
 • SM (Spunbond Meltblown): sorbent najvyššieho radu, ktorého sorpčnú vrstvu spevňujú spoje. Z jednej strany obsahuje vylepšenú ochrannú vrstvou typu Spunbond. Nasáva rovnako rýchlo ako CMC a MD+, navyše je ešte odolnejší proti mechanickému poškodeniu.
 • SMS (Spunbond Meltblown Spunbound): sorbent najvyššieho radu, ktorého sorpčnú vrstvu so spojmi kryje vylepšená ochranná vrstva typu Spunbond z oboch strán. Ide o najodolnejší variant proti mechanickému poškodeniu pri občasnej chôdzi, rýchlosť nasávania je však znížená.

Pre vysokú frekvenciu chôdze aj prejazdy techniky odporúčame koberce TRAFFIC.

Tip: sorbenty sú určené na likvidáciu škôd alebo na preventívne použitie napríklad do záchytnej vane, aby ste ju kvôli pár kvapkám tekutiny nemuseli zložito čistiť.

Koberec, norná stena alebo had: voľte textilné sorbenty podľa toho, ako to vyzerá u vás v prevádzke

K textilným sorbentom patrí koberec, rohož a kotúč. Približne 75 % firiem nakupuje práve tieto tri druhy.

Okrem toho sú k dispozícii aj hady, ktoré vyzerajú ako dlhý valec. Sú ideálne napríklad na obloženie veľkého barelu s nebezpečnou látkou dookola alebo na rýchle oddelenie uniknutej kvapaliny od nezasiahnutého priestoru.

Ďalším variantom sú sorpčné vankúše. Tie sa používajú napríklad na zachytávanie kvapaliny pod strojmi.

Pri únikoch do vody sa používajú norné steny. Sú skvelým pomocníkom napríklad pri úniku ropy do vody. Plávajú na hladine, zachytávajú ropu a po nasýtení sa neponoria.

Textilné sorbenty: rozdelenie podľa funkcie a tvaru

Medzi najbežnejšie textilné sorbenty patria sorpčné vankúše, hady, koberce, rohože alebo norné steny.

Záverečný súhrn: typy sorbentov a výber

Každá firma má špecifické požiadavky na sorbenty, takže vaša objednávka pravdepodobne nebude vyzerať podobne ako objednávka nákupcu od konkurencie. Dôležité je, že sa v sorbentoch orientujete a viete, ktoré sú ideálne pre vás.

Pri výbere sorbentov pre svoju firmu zohľadnite:
S ktorými kvapalinami u vás manipulujete a budete ich pomocou sorbentov likvidovať. Či potrebujete sorbenty na rovné povrchy alebo terén so škárami a nerovnosťami. Či potrebujete po sorbente prejsť, alebo radšej uprednostníte vysokú kapacitu a rýchlosť nasávania. 

Tip: podrobnosti výberu odporúčame prebrať s vaším firemným bezpečnostným technikom. Tí obvykle majú jasnú predstavu, čo od sorbentu očakávajú a na ktoré látky ho potrebujú. Keď zistíte, čo váš bezpečnostný technik potrebuje, ľahko si v e-shope vyberiete.


Písali sme o:

Havarijné súpravy so sorbentami

AIG2737840 (1)

Ďalšie články, ktoré vám pomôžu