Ako vybrať sorpčné súpravy, ktoré sa hodí mať v zálohe

Keď nečakane vytečie olej, nie je na hľadanie rukavíc ani handier vôbec čas. Musíte siahnuť na jedno miesto, kde máte poruke sorbent, ochranné pomôcky aj sorpčnú súpravu. Vďaka tomu ihneď kalamitu zlikvidujete. Platí to aj pre vyliate slabé kyseliny, žieraviny či vodu.

Sorpčná súprava je súprava pomôcok, pomocou ktorých rýchlo a bez následkov vyriešite nehodu vo fabrike, vonkajších priestoroch alebo napríklad na hladine vodnej nádrže. Sorpčná súprava typicky obsahuje:

 • sorbenty na odstránenie rozliatej kvapaliny,
 • ochranné pomôcky na manipuláciu so sorbentom a odsávanou látkou
 • a vybavenie na likvidáciu použitého sorbentu.

Hlavnou výhodou sorpčných súprav je to, že ste okamžite pripravení na likvidáciu nehody. Všetko potrebné máte na jednom mieste, takže sa rýchlo zorientuje aj zamestnanec, ktorý je u vás krátko alebo ešte nikdy podobný problém neriešil.

Parametre sorpčných súprav, podľa ktorých sa vyznáte aj v hrubom katalógu

Sorpčné súpravy vyberajte predovšetkým podľa:

 1. látok, s ktorými u vás manipulujete,
 2. druhu sorbentu, ktorý je vhodný na využitie v areáli vašej firmy,
 3. a množstvo kvapaliny, ktorá môže uniknúť.

Tip: porozprávajte sa s vaším bezpečnostným technikom a spíšte zoznam kvapalín, s ktorými kolegovia pracujú. Opýtajte sa aj na jeho predstavy o vlastnostiach najvhodnejšieho sorbentu.

 1. Vyberajte podľa látok, s ktorými u vás manipulujete

Správna sorpčná súprava je kúpená na mieru druhu kvapaliny, ktorý má likvidovať. Hlavný rozdiel je medzi:

 • kvapalinou na báze vody,
 • olejnatou kvapalinou
 • či nebezpečnou látkou, ako je koncentrovaná kyselina alebo žieravina.

Chybu, ktorú môžete ľahko urobiť, je kúpa univerzálneho sorbentu. Aj napriek označeniu „univerzálny“ sa totiž nehodí na nebezpečné látky. Môžete ho použiť napríklad na kombináciu vody a oleja – sorbent rýchlo vysaje vodu, lenže zvyšky oleja môžu zostať na podlahe. Preto odporúčame mať v zálohe aj špeciálny sorbent na oleje. 

Sorbenty na oleje vysajú precízne a rýchlo všetky olejnaté kvapaliny. Na nebezpečné látky odporúčame chemické sorbenty, ktoré sú na ne určené. 

Špeciálnou kategóriou sú sorpčné granuláty. Tie sú vhodné na všetky typy kvapalín, ale majú špecifický vzhľad a použitie. To rozoberieme v nasledujúcich odsekoch.

Tip: pokiaľ potrebujete súpravy na rôzne druhy kvapalín, dobre ich označte, nech ich od seba rozoznáte aj v zhone. Napríklad túto súpravu na likvidáciu ropy a túto súpravu na likvidáciu nebezpečných látok od seba rozoznáte veľmi jednoducho vďaka farebnému odlíšeniu.

Ako postupovať: zistite si všetky kvapaliny, s ktorými kolegovia v prevádzke manipulujú. 

 1. Vyberajte podľa druhu sorbentu, ktorý je vhodný na využitie v areáli vašej firmy

Univerzálne, chemické a olejové sorbenty patria do kategórie tzv. textilných sorbentov. Sú vyrobené z veľmi jemných vlákien polypropylénu, ale vzhľadom môžu pripomínať textilné materiály. 

Oproti tomu sorpčné granuláty si predstavte približne ako hrubý piesok (sú vyrobené z minerálov).

Kým textilné sorbenty typicky využijete na rovných a hladkých povrchoch, napríklad vo výrobnej hale, granuláty sú ideálne na:

 • vonkajšie cesty 
 • alebo napríklad na podlahy so škárami. 

Textilné sorbenty obstaráte typicky v podobe koberca či rohože, hada (hrubý valec napríklad na izoláciu stroja od unikajúcej kvapaliny) alebo nornej steny pre únik kvapaliny na vodnej hladine.

Ako postupovať: zistite si, kde všade môžu kvapaliny uniknúť. Je to len v hale s rovnou podlahou, alebo aj vonku či na kachličkovej podlahe? Podľa toho si ujasníte, či potrebujete súpravy s textilnými sorbentmi alebo so sorpčnými granulátmi. 

 1. Vyberajte podľa množstva kvapaliny, ktorá môže uniknúť

Každý sorbent má jasne danú sorpčnú kapacitu – teda koľko tekutiny je schopný pojať. 

Tip: nie vždy platí, že čím väčší sorbent alebo obsiahlejšia sorpčná súprava, tým viac toho nasaje. Riaďte sa vždy informáciami o kapacite, ktoré nájdete v popise sorbentu v e-shope. 

Pokiaľ viete, že hrozí:

 • únik maximálne pár litrov kvapaliny
 • alebo trvalé pomalé kvapkanie napríklad oleja z prístroja,

kúpte menšiu súpravu s kapacitou okolo 30 litrov.

V prípade rizika rozliatia nádrže so 100 litrami kvapaliny vás taká súprava nezachráni, takže voľte kapacitu s objemom nádrže.

Pre vašu predstavu:

Tip: malú súpravu ľahko uskladníte aj v menšej skrinke. Váži 10 kíl a je dlhá 50 centimetrov. Naopak na veľkú súpravu si vyhraďte viac miesta – na výšku má 105 centimetrov a váži 46 kíl. 

Ako postupovať: Zistite si, v akých veľkých nádržiach kvapaliny uchovávate, kedy naposledy došlo k havárii, ako to prebiehalo, či sú problematické miesta vo výrobe, kde kvapká voda alebo môže ľahko uniknúť akákoľvek tekutina.

Čo všetko má vaša súprava obsahovať

Správna sorpčná súprava obsahuje všetko, čo potrebujete, aby ste zvládli zlikvidovať haváriu do niekoľkých minút. 

V závislosti od charakteru kvapaliny voľte ochranné pomôcky. Pokiaľ manipulujete s vodou, stačia napríklad len gumené čižmy a rukavice. Pokiaľ ale pracujete s kyselinou, určite potrebujú vaši zamestnanci ochranné okuliare, rúško, rukavice, špeciálne čižmy a plášť. 

V súpravách musia byť všetky typy sorbentov, ktoré môžete potrebovať. Pre hladké povrchy vezmite koberce či rohože, na izoláciu strojov od vytekajúcej tekutiny si obstarajte hady. Pokiaľ hrozí napríklad vyliatie oleja na príjazdovej ceste, majte pripravené sorpčné granuláty. 

Po odstránení havárie vás čaká aj likvidácia použitých sorbentov. Na to dbajte hlavne v prípade, keď manipulujete s nebezpečnými látkami. Také sorbenty nikdy nesmú zostať v neoznačenej nádobe a čo najrýchlejšie ich zlikvidujte pomocou špecializovanej firmy. Na likvidáciu potrebujete:

 • plastové vrecia, 
 • špeciálne odpadkové nádoby 
 • a na granuláty aj zmeták či lopatku a zmetáčik. 

Prečítajte si, ako na likvidáciu použitých sorbentov >>

Tip: Pokiaľ potrebujete unikátnu súpravu na mieru, zavolajte alebo napíšte obchodníkovi z Manutanu. Radi vám pomôžeme aj na používateľskej podpore. Spoločne zostavíme sorpčnú súpravu, ktorá bude na 100 % zodpovedať požiadavkám vašej prevádzke.

Kam sorpčnú súpravu schovať a koľko ich potrebujete

Jedna sorpčná súprava na celú firmu a ešte v kancelárii sekretárky riaditeľa je nanič. Potrebujete toľko súprav, koľko máte rizikových oblastí. Každá súprava navyše musí zodpovedať tomu, čo s ňou chcete likvidovať – niečo iné potrebujete na likvidáciu oleja na príjazdovej ceste a niečo iné využijete pri havárii kade so žieravinou vo výrobnej hale.

Ideálne sorpčné súpravy pre vašu firmu vyberajte podľa:

1) látok, s ktorými u vás manipulujete (sú špeciálne sorbenty na oleje, vodné kvapaliny a nebezpečné látky),
2) množstva kvapaliny, ktorá môže uniknúť (obstarajte malé sorpčné súpravy na 40 litrov tekutiny aj veľké na 300 litrov),
3) a typu sorbentu, ktorý je vhodný na využitie v areáli vašej firmy (záleží na tom, či máte hladkú podlahu v hale alebo hrboľatý vonkajší terén).

Písali sme o:

Havarijné súpravy so sorbentami

AIG2737840 (1)

Ďalšie články, ktoré vám pomôžu