Životné prostredie a ľudia na prvom mieste. Čo je udržateľný dodávateľský reťazec?

Stále viac firiem sa zaväzuje k udržateľnému podnikaniu. Snažia sa tak eliminovať svoj dopad na životné prostredie a dbať na zdravie a pohodu svojich pracovníkov. Zistite, ako udržateľný dodávateľský reťazec nastaviť aj u vás vo firme.

dodavatelsky_retezec

Čo je to dodávateľský reťazec?

Dodávateľský reťazec (anglicky supply chain) je systém všetkých procesov, ktoré stoja medzi základnou surovinou a koncovým zákazníkom. Jeho súčasťou sú všetci, čo sa zúčastňujú na premiestnení produktu k zákazníkovi: výrobcovia, dodávatelia, predajcovia či dopravcovia.

Napríklad medzi zákazníkom, ktorý kupuje stoličku, a stromom je reťazec procesov, ktoré strom na stoličku premenia a dostanú k zákazníkovi – od ťažby dreva, cez prácu stolára, naskladnenie v obchode, zabalenie tovaru až po doručenie stoličky zákazníkovi.

Čím viac firiem je v dodávateľskom reťazci zapojených, tým je dlhší a zložitejší

Udržateľný dodávateľský reťazec ako súčasť CSR

V posledných rokoch pribúdajú firmy, ktoré sa snažia svoj reťazec premeniť na udržateľný. To znamená, že v každej fáze procesu kontrolujú ekologický aj sociálny dosah. Snažia sa tak správať ohľaduplne k životnému prostrediu, k svojim zamestnancom aj k celej spoločnosti.

Firmy sa často hlásia k princípom spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR – Corporate Social Responsibility). Tieto firmy sa dobrovoľne zaväzujú:

  • podnikať s ohľadom na životné prostredie a verejný priestor, 
  • správať sa ohľaduplne k zamestnancom 
  • a pestovať zodpovedné vzťahy s partnermi a zákazníkmi. 

Vplyv na to má nielen uvedomenie samotných firiem a ich snaha správať sa zodpovedne, ale pribúdajú aj legislatívne nariadenia, ktoré ich k tomu tlačia

Zavádzanie udržateľnejšieho podnikania ovplyvnila výrazne aj pandémia COVID-19, počas ktorej mnohé podniky čelili obrovským výpadkom dodávok z Ázie. Manažéri firiem si uvedomili, že sa nemôžu spoliehať len na globálny trh a začali sa viac zameriavať na lokálne zdroje.

Udržateľnosť sa najčastejšie premieta do dvoch oblastí:

  • Environmentálne štandardy, ktoré reagujú na zhoršovanie životného prostredia, odlesňovanie, emisie skleníkových plynov alebo znečisťovanie vody.
  • Sociálne štandardy, ktoré zahŕňajú férové pracovné podmienky alebo zdravie a bezpečnosť. 

Chystaná smernica prinesie väčšiu udržateľnosť. Aj na Slovensko

Jedným z dôležitých nariadení, ktoré ovplyvnia správanie firiem, je aj pripravovaná smernica CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) o nefinančnom reportovaní. Do platnosti vojde v roku 2024 a na Slovensku sa dotkne okolo 700 – 800 spoločností

Smernica bude povinná napríklad pre všetky podniky s 250+ zamestnancami a ročným obratom vyšším než 40 miliónov eur. Ak sa teda zatiaľ udržateľnosti vo vašej firme nevenujete, teraz je ten správny čas začať. 

Podľa CSRD budú firmy musieť zverejňovať informácie o svojom vzťahu k životnému prostrediu, sociálnej oblasti (napr. inklúzia vo firme) a riadeniu firmy. Nefinančné vykazovanie bude rovnako dôležité ako zverejňovanie hospodárskych výsledkov. 

Týmto opatrením Európska únia reaguje nielen na výzvy klimatickej zmeny, ale snaží sa zmierniť aj ďalšie negatívne dopady na životné prostredie. 

Opatrenie CSRD takisto pomôže nasmerovať investorov k „zelenším podnikom“ a výsledky nefinančného reportu firmy rozhodnú napríklad o tom, či a ako výhodne daná firma získa úver v banke.

CSRD síce začne platiť až v roku 2024, už teraz však veľa firiem reportuje tzv. ERG skóre. To zohľadňuje okrem iného vplyv firmy na životné prostredie, spoločnosťcelkovú transparentnosťetickosť riadenia. Pre mnohých investorov je ERG rozhodujúcou metrikou.

Ako na udržateľnosť vo firme: 5 tipov z Manutanu

Snaha o väčšiu udržateľnosť sa prepisuje aj do nastavení dodávateľského reťazca firiem. A ich tradičné ciele ako sú nízke výrobné náklady alebo rýchle dodacie lehoty nahrádzajú iné, ekologické alebo sociálne priority.

Aj my v Manutane postupne zavádzame opatrenia CSR, ktoré sú šetrné k planéte aj k ľuďom. V našom e-shope nájdete viac než 15 000 udržateľných výrobkov. A v katalógu sme dali dokopy 5 krokov, ktoré váš dodávateľský reťazec zmenia na udržateľnejší systém.
Tu sú:

#1 Snažte sa o prepravu tovaru s nízkou uhlíkovou stopou

Čím kratšiu vzdialenosť tovar prekoná, tým lepšie. Pracujte s optimalizáciou trasy – ak máte tovar od viacerých dodávateľov, nemusí nevyhnutne cestovať do vášho skladu, využite možnosť odoslania priamo od dodávateľov a skráťte tým cestu, ktorú tovar za zákazníkom prejde.

#2 Znížte množstvo odpadu a kontrolujte spotrebu energie

Zaveďte vo firme princípy cirkulárnej ekonomiky: vrátený alebo poškodený tovar ponúknite ďalej – my napríklad prevádzkujeme Výpredaj. Znižujeme tým množstvo odpadu a výrobky sa znovu využijú.

Ponúkajte tovar z recyklovaného materiálu a sami svoj vrátený, nepredaný či poškodený tovar recyklujte a premýšľajte nad tým, ako môžete využiť odpad z prevádzky. V Manutane napríklad pôvodné obaly z vráteného tovaru používame znovu, alebo ich využijeme ako výplňový materiál.

Tip z Manutanu: Udržateľné produkty označujeme zeleným štítkom „výrobok šetrný k životnému prostrediu.“

#3 Venujte pozornosť zdraviu a pohodliu svojich zamestnancov

Pre firmu, ktorá dodržiava CSR, je starostlivosť o zamestnancov rovnako dôležitá ako starostlivosť o planétu. Starajte sa o bezpečnosť na pracovisku, ergonómiu, dbajte na dodržiavanie prestávok na oddych, snažte sa zlepšiť podmienky práce na diaľku či v noci. A pravidelne sa zamestnancov na ich spokojnosť pýtajte a s ich pripomienkami pracujte.

K faktorom, ktoré zhoršujú zdravie zamestnancov, patrí aj hluk na pracovisku. Prečítajte si, čo proti nemu robiť.

#4 Pracujte so zodpovednými dodávateľmi

Nakupujte čo najviac od lokálnych dodávateľov a skráťte tak svoj dodávateľský reťazec. V Manutane v posledných rokoch vyhľadávame partnerstvo s dodávateľmi, ktorí vyrábajú v Európe. Okrem jednoduchšej logistiky to má ešte jednu výhodu: tieto firmy totiž musia dodržiavať celý rad ekologických a sociálnych záväzkov, ktoré stanovuje Európska únia.

Tip z Manutanu: Pôvod výrobkov na e-shope označujeme vlajkou danej krajiny, prípadne Európskej únie.

#5 Zostavte CSR politiku vo svojej firme

Sformulujte si vo firme stratégiu pre udržateľný rozvoj a princípy CSR – poradí vám napríklad česká platforma Byznys pro společnost.  

Nezabudnite sa o svoje záväzky, ciele aj úspechy podeliť so zamestnancami aj širokou verejnosťou. Princípy udržateľnosti si zaslúžia, aby sa o nich vedelo.

Návrh bez názvu (14)

Ďalšie články, ktoré vám pomôžu