.

Nadmerný hluk na pracovisku – ako ho zmerať a čo proti nemu robiť

Nadmerný hluk na pracovisku sa zďaleka netýka iba robotníckych profesií. Stretávajú sa s ním napríklad aj pracovníci v baroch, kde hrá hlasná hudba, operátori v call centrách alebo ľudia, ktorí pracujú blízko frekventovaných komunikácií. Zistite, ako odmerať, či u vás nie sú prekročené povolené limity hluku na pracovisku a akými opatreniami chrániť zdravie zamestnancov.

Snímek obrazovky 2022-11-24 104914

Aké sú limity hluku na pracovisku?

Základným predpisom z oblasti ochrany zdravia pri práci v hluku je nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení nariadenia vlády SR č. 555/2006 Z. z.
To ustanovuje prípustné limity hladiny hluku v rámci štyroch kategórií prác:

  • 40 dB pre činnosti vyžadujúce nepretržité sústredenie alebo nerušené dorozumievanie či tvorivú činnosť,
  • 50 dB pre činnosti, pri ktorých je dôležité dorozumievanie alebo sú náročné na presnosť, rýchlosť alebo pozornosť,
  • 65 dB pre činnosti rutinnej povahy, pri ktorých je dôležité dorozumievanie a činnosti vykonávané na základe čiastkových sluchových informácií,
  • 80 dB pre činnosti, pri ktorých sa používajú hlučné stroje a nástroje alebo ktoré sú vykonávané v hlučnom prostredí, vyžadujú aspoň čiastkové sluchové informácie a nespĺňajú podmienky zaradenia do predchádzajúcich skupín.

Pre lepšiu predstavu pridávame tabuľku, v ktorej nájdete hodnotu zvukov z bežného života v decibeloch:

Zvuk v reálnom životeHladina hluku v decibeloch
Bežný pouličný hluk50 dB
Hlasné rozprávanie60 dB
Frekventovaná ulica, reštaurácia70 dB
Ľudský krik, metro prechádzajúce tunelom80 dB
Prechádzajúci vlak90 dB
Zdroj: bozp.cz

Ako odmerať hluk na pracovisku?

Zbežné meranie si síce môžete urobiť aj sami, napríklad digitálnym hlukomerom alebo  mobilnou aplikáciou Hlukomer, ale počítajte s tým, že výsledok bude vždy iba orientačný. Podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov totiž môžu merania hluku vykonávať len osoby odborne spôsobilé na takú činnosť.

Nameraný výsledok prekračuje limity hluku na pracovisku, čo s tým?

Ako výsledok merania dostanete od odborne spôsobilej osoby protokol s nameranými hodnotami. Ten slúži ako podklad na vypracovanie posudku o riziku, v ktorom sa pracovisko zaradí do jednej zo 4 kategórií podľa rizikovosti práce, a na prijatie ochranných opatrení. Ak sa ukáže, že expozícia hluku na pracovisku presahuje povolený limit, pravdepodobne budete musieť vykonať jedno (či viac) z týchto opatrení:

  1. Odstráňte alebo oslabte zdroje zvuku – snažte sa znížiť hluk, ktorý spôsobujú stroje použitím tlmičov, krytov, kontrolou správneho fungovania strojov alebo aj presunom stroja na iné miesto.
  2. Zabráňte šíreniu hluku – vhodným zariadením priestoru môžete zmeniť jeho akustické vlastnosti a šírenie hluku tak významne obmedziť. Pomôcť môžu akustické obklady stien a stropu, protihlukové steny či izolačné materiály, ktoré pohlcujú hluk.
  3. Zamestnancom poskytnite ochranné prostriedky – podľa nariadenia č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení nariadenia vlády SR č. 555/2006 Z. z. má zamestnávateľ povinnosť od 80 dB poskytnúť zamestnancom účinné ochranné pomôcky – teda zátky do uší alebo slúchadlové chrániče sluchu a od 85 dB je dokonca zamestnávateľ povinný ich nosenie vyžadovať.

„Stále stretávam pracovníkov s poškodeným sluchom z práce. Zanedbaná je hlavne motivácia a edukácia – zamestnanci si často neuvedomujú, že poškodenie sluchu je nevratné a že ochranné pomôcky nosia hlavne kvôli sebe, nie kvôli šéfovi alebo hrozbe pokuty.”

Marcela Růžičková, lektorka BOZP a prvej pomoci v spoločnosti ERBO 1

Aké slúchadlá vybrať?

  • Pri prekročení expozície hluku do 10 dB sa odporúčajú zátkové chrániče, 
  • pri expozícii nad 95 dB vyberte chrániče slúchadlové (mušľové),
  • nad 100 dB sa odporúčajú protihlukové prilby.

Ak potrebujete poradiť s výberom ochranných prostriedkov podľa BOZP či s odhlučnením pracoviska, obráťte sa na nás, radi vám ponúkneme riešenie na mieru.

Stiahnite si ťahák k nadmernému hluku na pracovisku

To najdôležitejšie z článku sme vám zhrnuli do infografiky. Stiahnite si ju a podeľte sa s kolegami, aby tiež vedeli, čo môžu proti hluku na pracovisku robiť.

2024_05_Nadmerny_hluk_na_pracovisti_SK

Ďalšie články, ktoré vám pomôžu