.

Bezpečnostné značky a tabuľky majú svoje pravidlá. Overte si, či ich vo firme dodržujete

[Aktualizované dňa 25. 4. 2023] V bežnom živote si ich skoro nevšímame. Keď je ale najhoršie, prispievajú k záchrane životov. Bezpečnostné značky sú dôležitou súčasťou každého pracoviska aj obytnej budovy a majú svoje pravidlá. Ktoré druhy označenia potrebujete a kam ho umiestniť, zistíte u svojho odborníka na prevenciu rizík. Presvedčte sa, či ich máte na všetkých miestach v poriadku.

Bezpečnostné značky a tabuľky majú svoje pravidlá. Overte si, či ich vo firme dodržujete.

V zákonoch nájdete súhrn povinností, ktoré má z hľadiska bezpečnosti dodržiavať každý zamestnávateľ. Napríklad kde umiestniť bezpečnostné značky a označenia alebo aké zaviesť informačné signály na všetkých pracoviskách, kde môže prísť k úrazu. A k tomu dôjde pokojne pri varení kávy.

Označenie býva v štyroch farbách. A má to svoj význam, pretože:

  • červená znamená zákaz,
  • modrá znamená príkaz,
  • žltá je výstraha
  • a zelená znamená bezpečnosť.

Okrem všeobecnej farebnej schémy, ktorý je medzinárodne platný a zrozumiteľný, sa stretávame s týmito druhmi bezpečnostných značiek:

Zákazové značky sú kruhové, zľava doprava šikmo preškrtnuté. Okraj značiek a preškrtnutie je červené. Vnútri nájdete biele pole s čiernym grafickým symbolom, ktorý znázorňuje, čo nemáte robiť.

Výstražné značky spoznáte podľa tvaru trojuholníka, ktorý je postavený na jednej zo svojich strán. Trojuholník aj grafický symbol sú čierne, vnútorné pole je žlté. Symbol obvykle poukazuje na konkrétne nebezpečenstvo. Napríklad požiar, rádioaktívne látky, elektrinu, pád a pod. Môžete sa ale stretnúť aj s výkričníkom, čo je všeobecný znak pre varovanie pred nebezpečenstvom.

Modré kruhové značky s bielym symbolom sú príkazové. Podľa obrázka na značke konkrétne spoznáte príkaz, ktorý máme rešpektovať. Napríklad nasadiť si helmu, rukavice, ochranný pracovný odev, ísť jediným prikázaným smerom a podobne.

Zelené štvorcové alebo obdĺžnikové značky s bielym symbolom označujú bezpečnosť. Spoznáte, kadiaľ utekať do bezpečia, kde je lekárnička alebo miesto prvej pomoci. Vďaka nim tiež ľahko nájdete evakuačný výťah alebo napríklad hlavný vypínač elektriny.

Červené štvorcové alebo obdĺžnikové značky poukazujú na prvky požiarnej ochrany. Vďaka bielemu symbolu v červenom poli spoznáte, kde sú hydranty, hasiace prístroje a ďalšie prostriedky.

Ustrážte si, aby doplňujúce oznámenie nebolo priamo v značke, ale iba na štvorcovej alebo obdĺžnikovej doplnkovej tabuľke. Bezpečnostná značka spolu s doplnkovým textom tvorí bezpečnostnú tabuľku.

A buďte bez obáv, všetky bezpečnostné značky a tabuľky spĺňajú potrebné normy.

Postrážte si značky, pri ktorých sa často robia chyby

Bezpečnostné značky správne fungujú len vtedy, pokiaľ ich správne umiestnite a dáte ich do priestoru dostatok. Jedine tak ich ľudia uvidia aj vo chvíli, keď sú v strese. S tým súvisia aj pravidelné kontroly, či značky nevybledli a neošúpali sa. Pri každej ďalšej pridanej tabuľke si tiež overte, či ich okolo nie je už veľa. V takom prípade značky skôr škodia, pretože sa v nich človek už nevyzná. 

Výrobcovia takmer vo všetkých prípadoch ponúkajú značky a tabuľky v pevnom plastovom aj samolepiacom vyhotovení a v rôznych veľkostiach. 

Tabuľky z fotoluminiscenčného materiálu použite najmä pre: 

  • únikové cesty, 
  • nad únikové východy
  • či nad hasiace prístroje a hydranty. 

V tmavých priestoroch aj pri výpadku prúdu ich ľudia ľahšie uvidia a prípadná evakuácia prebehne plynulejšie a bezpečnejšie.

Hlavný vypínač a rozvádzač

Podľa legislatívy musíte zaistiť, aby bol hlavný vypínač elektriny trvale prístupný a viditeľne označený. Na to je ideálna samolepka priamo na elektrickej skrini. Ide o zelenú obdĺžnikovú značku s bielym symbolom blesku.

Únikové cesty

Trvalo označené musia byť tiež všetky únikové cesty z budovy – trasy, východy, evakuačné výťahy. Kdekoľvek je to technicky možné, použite na orientáciu značky, ktoré dostatočne dlho svietia, prípadne sú z fotoluminiscenčného materiálu. Na označenie únikových ciest sa používajú zelené štvorcové či obdĺžnikové značky s bielymi symbolmi šípok. Bývajú tiež doplnené bielym panáčikom a symbolom schodov, dverí alebo výťahu.

Nebezpečné priestory, riziko pádu

Pokiaľ sú vo vašej firme miesta, kde hrozí pád, označte ich. Zamestnancov tak upozorníte, že im môže niečo spadnúť na hlavu alebo že môžu spadnúť oni – z rampy, z vyvýšeného pracoviska, do lisu a podobne. Tu siahnite po všeobecnej značke Nebezpečenstvo pádu. Dokonca existujú aj varianty so spresnením, napríklad Nebezpečenstvo pádu do priehlbiny. Ide o výstražnú značku so žltým poľom a čiernym symbolom v čiernom obryse trojuholníka.

Pozor tiež na zúžené priestory a hrany sklopných aj zdvíhajúcich sa vrát. Všetky hrany, kde hrozí riziko, že do nich človek alebo dopravný prostriedok narazí, natrite alebo polepte žlto-čiernym šrafovaním. Pri vrátach je to obvykle ich spodná strana. Pamätajte, že ju musíte označiť zvonku aj zvnútra. V prípade zúžených priestorov šrafovanie natrite alebo nalepte na obe strany hrán, kde hrozí zrážka.

Lekárnička

Každé pracovisko musíte vybaviť lekárničkou. Zároveň miesto, kde ju uložíte, viditeľne označte štvorcovou alebo obdĺžnikovou zelenou značkou s bielym krížom. Napríklad formou nálepky na skrinku.

TIP: Pokiaľ si v našom e-shope nevyberiete, radi vám pripravíme ponuku na mieru. Zavolajte svojmu obchodnému zástupcovi alebo na zákaznícku podporu (02 43634306) a spoločne vymyslíme ideálne riešenie práve pre vás a vašich ľudí.


Písali sme o:

Dezinfekční, úklidové a hygienické prostředky

Úklidový set s mopem z mikrovlákna a úklidovým vozíkem TTS

Ochranné vybavenie a pracovné odevy

AIG7047760

Ďalšie články, ktoré vám pomôžu