Pozor na normy. Ako vyriešiť vo firme reflexné odevy bez legislatívneho prešľapu

Normy a zákony platia aj pre reflexné odevy a viditeľnosť zamestnancov. Zhrnuli sme, ktoré dôležité predpisy by ste mali poznať – pokiaľ pracujete ako bezpečnostný technik alebo vás táto oblasť zaujíma.

Kde nosiť reflexné oblečenie a aké prvky má obsahovať reflexná vesta alebo bunda – aj to upravujú normy a zákony. Dôležitá pre firmy je:

 • norma ČSN EN ISO 20471 (ktorá nahradzuje ČSN EN 471+A1 z júla 2008)
 • a značka CE.

CE je označenie, ktoré potrebuje každý výrobok vstupujúci na spoločný trh EÚ. Netýka sa to teda len reflexných odevov. Pokiaľ obstarávate napríklad britský alebo americký tovar, označenie CE vám dá istotu, že ho Európska únia schválila a je plne v súlade s príslušnými smernicami (v prípade reflexných odevov je to smernica ES 89/686/EHS). Takže pri nákupe reflexného oblečenia vám značka CE napovie, že spĺňa všetky parametre stanovené a požadované EÚ.

Tip: na oblečení by mala byť uvedená tiež značka, ktorá udáva odporúčaný počet praní. Kým číslo neprekročíte, môžete sa spoľahnúť, že reflexné prvky majú stále rovnaké vlastnosti a sú na 100 % funkčné. 

Norma ČSN EN ISO 20471 (správne býva doplnená tzv. triediacim znakom 83 2820) sa naopak týka rýdzo reflexných odevov. Je medzinárodná a platí od roku 2013. Udáva:

 • požiadavky na reflexné odevy za denného svetla aj potme,
 • aké majú mať odevy retroreflexné prvky,
 • rozdelenie odevov do tried (písali sme o nich v druhom článku)
 • a minimálne plochy fluorescenčných a ďalších špeciálnych materiálov.

Normou sa riadia všetci výrobcovia, ktorí chcú dosiahnuť vysokú kvalitu výrobkov a prispieť k vyššej bezpečnosti všetkých zamestnancov.

O materiáloch sme písali v ďalšom článku o reflexných odevoch. Zistite podrobnosti o retroreflexii a fluorescenčnom materiáli >>

Na čo si dať pozor, keď vaši zamestnanci vyrazia na cesty

Chodci na ceste na sebe musia mať oblečenie s retroreflexnými prvkami. Od roku 2016 to podľa cestného zákona platí pre ľudí, ktorí sa pohybujú na ceste („vozovke“) v šere alebo potme a v miestach, kde nie je pouličné osvetlenie.

Presnú podobu reflexných prvkov ani ich množstvo na oblečení ale zákon ani vykonávací predpis nestanovuje. Dôležité je, že pokiaľ sa vaši zamestnanci dostanú do tejto situácie, mali by:

 • mať reflexnú pásku ideálne na rukáve a na nohách okolo kolena,
 • odporúča sa aj svetlé oblečenie, ktoré je pre vodiča prichádzajúceho auta lepšie viditeľné.

Pozrite sa na podrobnosti na webovej stránke Ministerstva vnútra a na FAQ spracované Ministerstvom dopravy.

Podrobnosti nájdete tiež v zákone č. 361/2000 Zb. o prevádzke na pozemných komunikáciách v paragrafe 53.

V paragrafe 56 toho istého zákona nájdete pokyny pre skupinu chodcov, ktorí idú po ceste. Pokiaľ je tma, šero alebo hmla, musia ľudia na začiatku skupiny svietiť bielym svetlom, ktoré neoslňuje. Ľudia na konci potom musia svietiť červeným svetlom. Pokiaľ sa to nedá, stačí oblečenie s retroreflexnými prvkami alebo páskami na rukách a ideálne aj nohách. 

Paragraf 5 toho istého zákona sa týka vodičov, ktorí museli núdzovo zastaviť. Mimo auto na sebe musia mať oblečenie s prvkami z retroreflexného materiálu alebo reflexné pásky natiahnuté okolo rúk.  

Vyhláška č. 294/2015 sa reflexným odevom venuje v paragrafe 19, 21 a 24. Stanovuje:

 • pokiaľ treba využiť na ceste reflexné odevy, je ideálna blúza, kabát, tričko, vesta alebo nohavice fluorescenčné žltej alebo oranžovej farby s retroreflexnými prvkami,
 • že nevidiaci a ľudia postihnutí hluchoslepotou musia mať na ceste palicu s jedným reflexným bielym pruhom šírky 50 mm,
 • a tiež určuje podobu reflexného odevu pre člena vojenskej polície, ktorý riadi dopravu.

Tip: Výraz „reflexný odev“ je krátky a bežne používaný, ale nie je úplne presný. Presnejší termín „výstražné odevy s retroreflexnými prvkami“ sa veľmi nepoužíva, ale nájdete ho napríklad v zákone o pozemných komunikáciách. Ide o tie isté veci. 

Typická šírka reflexných pruhov je 50 mm. Hrubšie pruhy nie sú nutné a užšie nemusia zodpovedať všetkým legislatívnym nariadeniam a norme.

Čo ďalšie riešia vaši bezpečnostní technici

Reflexné odevy majú väčšinou na starosti bezpečnostní technici. „Bezpečnostní technici presne vedia, ktoré reflexné odevy u vás vo firme potrebujete a či ich vôbec musíte používať. Reflexné odevy pre nich majú hlavne funkciu preventívnu – slúžia na predchádzanie úrazov. A to je pre každého bezpečnostného technika dôležitá téma,“ hovorí Tomáš Pulko.

Kľúčové pre bezpečnostných technikov je, aby odevy:

 • mali značku CE,
 • zodpovedali normám
 • a boli v súlade s rozdelením do tried. 

Okrem bezpečnosti sa pozerajte tiež na pohodlie

Pri výbere reflexných odevov sa pozerajte tiež na to, aby boli pre vašich zamestnancov pohodlné a aby zodpovedali počasiu. Zatiaľ čo v zime potrebujú zateplenú bundu, v lete stačí tričko a kraťasy. Reflexný odev musí byť funkčný, či už vonku sneží alebo parí slnko. Pozrite sa na osvedčené oblečenie od značky Portwest, ktoré spĺňa nároky na pohodlie aj ergonómiu.

Podrobnosti o pohodlnosti odevov a rozdelení do tried sme popísali v ďalšom článku o reflexných odevoch. Pozrite sa, prečo a podľa čoho sa odevy delia do troch tried >>


Písali sme o:

Ďalšie články, ktoré vám pomôžu