.

Dopravné označenie vo firmách: kto o ňom rozhoduje a kto sleduje dodržiavanie pravidiel

Vchádzate do uzatvoreného areálu firmy a váhate, či aj za bránou platia pravidlá cestnej premávky. Tie základné rozhodne áno. Zároveň ale platia aj špecifické obmedzenia danej firmy. Preto vždy pozorne sledujte dopravné značenie a čítajte, čo za závorou neplatí a za čo pokojne dostanete pokutu.

retarder

Z hľadiska zákona sa v areáloch firiem pohybujeme stále na pozemných komunikáciách a platia tu pravidlá cestnej premávky. Legislatíva označuje firemné cesty ako „účelové komunikácie“. To preto, že slúžia na spojenie jednotlivých firemných budov, na napojenie na ostatné cesty alebo na obhospodarovanie poľnohospodárskych a lesných pozemkov.

Naopak medzi miesta, kde dopravné predpisy neplatia, patrí napríklad letisko, súkromné polia, pretekárske okruhy a takzvané miesta mimo komunikácie. Ich definíciu ale legislatíva neponúka.

To ale neznamená, že sa tu nemôžete dopustiť trestného činu ublíženia na zdraví alebo že by ste sa vyhli odškodnému.

Pre zjednodušenie si pamätajte, že v areáloch firiem ste jednoducho na účelovej komunikácii a „vyhlášku“ dodržiavať musíte.

Čo za bránou neplatí

Rozdiely prichádzajú vo chvíli, keď sa ocitnete na neverejnej komunikácii. Tú obvykle spoznáte podľa toho, že vás na ňu bez povolenia majiteľa vôbec nepustia. Dopravné predpisy tu platia rovnako, navyše musíte rešpektovať i predpisy stanovené vlastníkom.

Vozidlá a stavebné stroje vnútri areálu už ale nepotrebujú povinné ručenie – to musíte mať len na verejných komunikáciách. Pokiaľ teda riadite vysokozdvižný vozík a nikdy s ním nevyjdete za bránu po vlastnej osi, platiť za ňu nemusíte. Zodpovednosť za škody ale stále nesiete.

Pretože nie ste na verejne prístupnej komunikácii, štátna ani mestská polícia vás tu nemôže pokutovať za porušenie dopravných predpisov. Pravidlá tu ale stále platia a v prípade nehody a následného súdu sa ich dodržiavanie posudzuje.

Pokiaľ potrebujete overiť, či sú komunikácie v areáli firmy z hľadiska zákona neverejné, opýtajte sa na stanovisko príslušného cestného správneho úradu. 

To je tiež dôvod, prečo sú v uzatvorených areáloch trvalé aj dočasné dopravné značky a vodorovné dopravné značenie. 

Vedenie areálu či firmy väčšinou potrebuje, aby ste v areáli išli nižšou rýchlosťou kvôli inžinierskym sieťam. Najlepšie tiež vedia, kde je najväčší pohyb ľudí, áut alebo pracovnej techniky. Preto v spolupráci so svojím bezpečnostným inžinierom jednoducho stanovia, kde je vhodné označiť hlavné cesty a kam umiestniť sférické zrkadlá alebo priechody pre chodcov.

So zákazom riadenia nesmiete za volant ani v uzatvorenom areáli

Občas sa môže stať, že zamestnanci dostanú súdny zákaz riadenia. Bez ohľadu na dôvody, prečo súd k takému kroku pristúpil, zákaz riadenia platí univerzálne, teda aj v uzatvorenom priestore.

Prakticky to znamená, že nesmiete sadnúť za volant ani za bránami firemného areálu. Pokiaľ by teda automechanik prestavuje opravované autá čo i len po autodielni alebo garáži, porušuje zákaz riadenia.

Parkovisko za závorou

Na parkoviskách obchodných domov alebo napríklad nemocníc platia všetky pravidlá cestnej premávky. Ide o verejne prístupné miesta bez ohľadu na to, či je pri vjazde závora. Všetky priestupky, teda aj zlé parkovanie, tu polícia bežne pokutuje.

V areáloch firiem, ktoré sú od verejných komunikácií oddelené závorou, je to inak. Miesta na parkovanie aj ďalšie špecifiká prevádzky tiež okrem bežných dopravných pravidiel určuje a obvykle sprísňuje vlastník areálu. A polícia sem na vás nemôže. Pre zriadenie vyasfaltovaného parkoviska je ale nutné vyhovieť napríklad stavebným predpisom.

TIP: Pokiaľ si v našom e-shope nevyberiete, radi vám pripravíme ponuku značiek, retardérov aj sférických zrkadiel na mieru. Zavolajte svojmu obchodnému zástupcovi alebo na zákaznícku podporu (800 24 24 24) a spoločne vymyslíme ideálne riešenie práve pre vás a vašich ľudí.


Písali sme o:

Dopravné a pozorovacie zrkadlá

AIG3220877

Retardéry, kabelové mosty a přejezdy

kabelovy_prejezd

Ďalšie články, ktoré vám pomôžu