.

[Rozhovor] Firmy bez požiarneho úseku by mali uchovávať horľaviny v ohňovzdornom trezore, radí hasič

„Najčastejšou komplikáciou počas hasenia požiaru sú zatarasené únikové cesty,“ hovorí hasič Jakub Hlavsa, s ktorým sme sa rozprávali na tému požiarnej bezpečnosti vo firmách. Prečítajte si ďalšie tipy z dlhoročnej praxe hasiča o tom, ako predchádzať požiaru, ako skladovať horľavé látky a čo je pri výjazde k požiaru pre hasičov najdôležitejšie.

jakub_hlavsa_medailonek

Ochrana pred požiarom v dielni

Aké máte skúsenosti s požiarnymi rizikami v dielňach?

Za najväčšie riziko v dielni považujem hlavne elektrické náradie na kábel. Väčšina akumulátorov dnes má ochranu proti prehriatiu, ale elektrické káble sa môžu zničiť. Zo spotrebičov niekedy trčia drôty, nie sú dostatočne izolované, niekedy sú pod príliš veľkým prúdom alebo môže vzniknúť priechodový odpor. Stačí chvíľka nepozornosti, vyskočí iskra a keď dopadne na horľavý materiál, požiar je na svete.

Ako sa v dielňach pred požiarom chrániť?

Horľavé materiály majte vždy v bezpečnej vzdialenosti od elektrického náradia – obzvlášť opatrní musia byť napríklad zvárači. Pri práci s horľavinami je dôležitý tiež ochranný odevsprávne skladovanie nebezpečného materiálu.

Skladovanie horľavín

Máte nejaké všeobecné pravidlo na skladovanie horľavín?

Záleží na tom, čo sa skladuje. Presné pokyny vždy nájdete na obale od výrobcu. Preto je uchovávanie horľavín v pôvodných obaloch veľmi dôležité. Nám hasičom uľahčuje prácu, keď hneď vidíme, s akou látkou máme tú česť a ako pristupovať k jej haseniu – napríklad či môžeme hasiť vodou.

Vo firmách, kde sa horľavín skladuje viac, sa priestory dajú rozdeliť na jednotlivé požiarne úseky, ktoré sú od seba oddelené protipožiarnymi dverami.

Pokiaľ je vo firme malé množstvo nebezpečných látok, odporúčam ich uložiť do certifikovanej protipožiarnej skrine. Je to lacnejšie riešenie ako stavebná úprava a zabudovanie protipožiarnych dverí. A efekt je viac-menej rovnaký – podľa certifikácie a typu skrine vieme, či máme k dispozícii 15, 20 alebo aj 30 minút, kým sa požiar k horľavinám prebojuje.

Za protipožiarnymi dverami alebo v trezore by rozhodne mali byť látky 1. triedy horľavosti a materiály s nízkou teplotou vzplanutia.

Ochrana pred požiarom v priemyselnej prevádzke

Aké sú ďalšie nebezpečenstvá číhajúce v priemyselných halách alebo skladoch?

Dajte si pozor na staré žiarivkové svietidlá a svetlá. Všeobecne sú problémové zastarané elektrické rozvody. Z elektronických zariadení v sklade sú rizikové najmä elektrické vysokozdvižné vozíky. 

Nikdy nie je možné vylúčiť ani ľudský faktor: neopatrné zaobchádzanie s náradím, fajčenie alebo nedbanlivosť pri manipulácii s otvoreným ohňom.

Ako začínajú elektronické zariadenia horieť?

Požiar vznikne, keď sa v jednom momente stretnú tri elementy: kyslík, horľavý materiál (napr. papier alebo látka) a iniciátor (vysoká teplota, iskra zo starej elektroinštalácie a pod.). Občas dochádza tiež k samovznieteniu, to už je ale niečo medzi nebom a zemou.

Základná prevencia je správať sa zodpovedne – napríklad neodhadzujte ohorky medzi papiere. Firmy v Česku obvykle všetky normy plnia, takže sa s požiarmi vo firmách veľmi nestretávame.

Čo je základ, ktorý by mali dodržiavať firmy, kde je nebezpečenstvo požiaru vyššie (kvôli konštrukcii budovy alebo práci s nebezpečnými materiálmi)?

Každá taká firma musí mať spracovanú dokumentáciu zdolávania požiaru, ktorú uloží na príslušnú stanicu HZS ČR. V tejto dokumentácii hasiči vidia situačný plán, kde sa aké látky skladujú a v akom množstve, informácie o elektronickej požiarnej signalizácii, o požiarnej nádrži a hlavne je tam kontakt na styčnú osobu, ktorá pozná prevádzku lepšie ako hasiči.

Túto dokumentáciu máme na stanici a už pri jazde k zásahu do nej môže veliteľ nazrieť, vyhodnotí úroveň nebezpečenstva a spojí sa s kontaktnou osobou. Je skutočne dôležité dokumentáciu pravidelne aktualizovať, aby nás na mieste nič neprekvapilo.

Požiare v kanceláriách

A čo práca v kancelárii? Akých chýb sa ľudia dopúšťajú tam?

V kanceláriách je potrebné dbať hlavne na správne vedenie káblov a elektroinštalácie. Drôty musia byť v špeciálnych drážkach v podlahe a na stenách v lištách. Keď sú navoľno pod kobercom alebo za nábytkom, pri manipulácii sa ihneď odhalia a v kombinácii s horľavým materiálom to môže zapríčiniť vznietenie.

V kanceláriách je riziková tiež všetka výpočtová technika, nabíjačky a varné kanvice v kuchynkách. Dnešné spotrebiče ale mávajú ochranu a navyše v kanceláriách stále niekto je a vznikajúci požiar je rýchle spozorovateľný. Požiare v kanceláriách nie sú časté.

Pokiaľ má ale človek, napríklad majiteľ firmy, v kancelárii dokumenty alebo cennosti, o ktoré nechce prísť, odporúčam uložiť ich do ohňovzdorného trezora. Ten dokumenty uchová v bezpečí približne o 15 – 20 minút dlhšie a dáva nám priestor na hasenie požiaru.

Zásah hasičov a požiarna prevencia

Čo je prvý krok, keď prídete na miesto hasiť?

Prioritou je evakuácia. Najskôr sa musia dostať všetci ľudia do bezpečia, až potom riešime požiar. Problémy nastávajú vo chvíli, keď je na mieste veľa ľudí, keď sú tam zranení alebo keď situácia nezodpovedá tomu, čo máme v dokumentácii.

Čo by ste odporučili firmám v rámci požiarnej prevencie?

Nepodceňte nácvik evakuácie. V krízovej situácii vzniká panika a chaos, ktorý ju poriadne skomplikuje. Pre nás hasičov je najlepšie, keď prídeme na miesto požiaru a vidíme, že už došlo k samoevakuácii – to znamená, že sú všetci zamestnanci na zhromaždisku a my môžeme hneď pristúpiť k haseniu.

V bežnej prevádzke je dôležité nechávať evakuačné cesty voľné – nemať ich napríklad založené paletami a pod. Samozrejmosťou sú hasičské prístroje, označené hlásiče požiaruúnikové tabuľky na správnych miestach. To všetko vo firmách pravidelne kontroluje príslušník oddelenia požiarnej prevencie.
Ďalej by som chcel apelovať na všetkých, aby nechávali voľné nástupné plochy pre požiarnu techniku. Aby parkovali autá len na vyhradených parkoviskách. Keď sa totiž niečo deje, preparkovať nestihnete. Informuje o tom kampaň 3 metre k životu.

ViewImage
Zdroj obrázka a viac informácií na: https://www.hzscr.cz/clanek/3-metry-k-zivotu-kdyz-jde-o-zivot-preparkovat-nestihnete.aspx

Podelíte sa na záver o nejaké zaujímavé výjazdy zo svojej praxe?

Raz sme vyšli k hlásenému požiaru v obchodnom centre. Ľudia už boli evakuovaní a zdroj požiaru nebol známy. Nakoniec sa ukázalo, že v centre bola nová pizzeria a poplach spôsobila para z novej pece.

Inokedy zasa EPS začala hlásiť požiar v sklade a ukázalo sa, že tam mali nový vysokozdvižný vozík so zábleskovým majákom. O žiadny požiar nešlo, snímač EPS len zachytil záblesky majáka.


Ďalšie články, ktoré vám pomôžu