Ako si nasadiť chirurgické rúško

Umyte si ruky

Skôr, ako sa rúška dotknete, dôkladne si umyte ruky mydlom a vodou.

Keď si ruky namočíte a použijete mydlo, musíte si ich najskôr dvadsať sekúnd vzájomne trieť a až potom opláchnuť.

Na utretie rúk vždy používajte jednorazové papierové uteráky a po použití ich vyhoďte.

Skontrolujte rúško

Keď vytiahnete nové rúško zo škatule, prezrite si ho, či nie je poškodené a nie sú na nej diery alebo trhliny. Ak vidíte nejaký problém, rúško vyhoďte a vyberte si zo škatule nové.

Natočte rúško správnym smerom

Aby tento prostriedok čo najlepšie zodpovedal tvaru tváre, jeho horná časť je spravidla pevnejšia, aby ste si ho mohli ohnúť okolo nosa. Skôr, ako si rúško nasadíte na tvár, uistite sa, že táto časť je hore.

Nasaďte si rúško na tvár správnou stranou

Vnútorná strana rúška je biela, vonkajšia strana má obvykle inú farbu. Skôr, ako si rúško nasadíte na tvár, uistite sa, že biela strana je smerom k tvári.

Nasaďte si rúško na tvár

Slučky: Nasaďte si prvú slučku na jedno ucho a druhú na druhé.

Upravte si pásku na nose

Teraz, keď máte rúško na tvári, stlačte pomocou ukazováka a palca pevnú časť rúška hore a vytvarujte ju okolo nosa.

Upravte si rúško podľa potreby

Hneď ako máte rúško nasadené, upravte si ho tak, aby vám pokrývalo tvár a ústa a spodný okraj aby pokrýval bradu.

Pri snímaní rúška postupujte opatrne

Všeobecne platí, že by ste sa pri snímaní rúška mali dotýkať len jeho okrajov, pútok alebo spôn. Nedotýkajte sa časti, ktorá vám pokrýva ústa a nos, pretože môže byť kontaminovaná.

Slučky: Uchopte slučky rukami a snímte ich z uší.