Antistatický kanister, 60 l

Kód produktu (SKU):

  128037
Zdieľať e-mailom
X
Antistatický kanister, 60 l
95,90 €
115,08 € s DPH
Predajná jednotka 1 kus
Ako na žiadosť o cenovú ponuku

Hodnota

  • Antistatické nádoby s vysokou mechanickou pevnosťou vhodné na skladovanie a bezpečnú prepravu benzínu, nafty, vykurovacích olejov a ďalších druhov horľavín. Kanistre použiteľné predovšetkým do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu EX 1 a EX 2 i na prepravu ďalších nebezpečných látok. Vyhlásenie o zhode. UN certifikát podľa prepisov ADR, RID, IATA-DGR či IMDG.
  • materiál: vysokohustotný polyetylén
  • certifikácia: prehlásenie o zhode, UN označenie podľa ADR, RID, IMDG, IATA-DGR (Y)
  • objem: 60 l
  • veľkosť otvoru: 5,8 cm
  • hmotnosť: 3,5 kg
  • farba: čierna
  • použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu EX 1 a EX 2
Vyhlásenie o zhode: Písomné uistenie výrobcu alebo dovozcu o tom, že výrobok spĺňa požiadavky technických predpisov platných v SR a že bol dodržaný stanovený postup pri posúdení zhody. UN značenie podľa predpisov ADR, RID, IMDG, IATA - DGR: Takto označený výrobok je certifikovaný a vyhovuje medzinárodným predpisom pre balenie a prepravu nebezpečného materiálu. UN značenie špecifikuje typ obalu, v ktorom sú nebezpečné látky prepravované, jeho charakteristiku a možnosti využitia. ADR (Accord dangereuses Route): Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných tovarov, uzavretá dňa 30. septembra 1957 v Ženeve, v platnom znení. RID: Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru. IMDG - Code (International Maritime Dangerous Goods Code): Predpisy pre medzinárodnú námornú prepravu nebezpečných tovarov. IATA - DGR (The International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulations): Európska dohoda o medzinárodnej leteckej preprave nebezpečných tovarov

Podrobné informácie

Informácie o produkte Hodnota
Názov produktu Antistatický kanister, 60 l
Predajná jednotka 1 kus
Stránka papierového katalógu 295
Parametr Hodnota
Kapacita (L) 60 L
Dĺžka (mm) 330 mm
Šírka (mm) 390 mm
Výška (mm) 620 mm
Farba ČIERNA
Materiál plast
Hmotnosť (g) 3.5 g
Ø otvoru (mm) 5.8 mm