Palivová karta CCS s kreditom 40 €

Získajte palivovú kartu CCS za svoj nákup u Manutanu


  • Akcie sa môžete zúčastniť tak, že v spoločnosti MANUTAN Slovakia, s.r.o. nakúpite minimálne za 300 Eur bez DPH a v objednávke alebo v nákupnom košíku zadate kód CCSKARTA, ktorý vás oprávňuje získať palivovú kartu CCS s kreditom 40 Eur.
  • Akcie sa možno zúčastniť len v období od 3.5.2022 do 31.5.2022.
  • Najneskôr 10.6.2022 budú vaše objednávky vyhodnotené kontrolou hodnoty vašich objednávok s uplatnenými kódmi.
  • Najneskôr do 24.6.2022 budú karty CCS s kreditom 40 Eur odoslané objednávateľovi poštou.
  • Platnosť nabitého kreditu na získanej CCS karte je 12 mesiacov a môže byť čerpaný priebežne po dobu tejto platnosti./li>
  • Na jednu objednávku si môžete uplatniť 1 kartu CCS. Nárok sa nevzťahuje na zrušené alebo pripísané objednávky. Nárok na zľavu nemajú ani objednávky, ktoré už boli odoslané. Nemožno kombinovať s inými kupónmi alebo ponukovými zľavami.
  • Ak zákazník odstúpi od kúpnej zmluvy, ktorej súčasťou bola karta CCS, je povinný kartu CCS vrátiť spolu s tovarom. Ak vrátenie karty CCS nie je možné (kredit 40 Eur už bol vyčerpaný), má spoločnosť MANUTAN Slovakia s.r.o. nárok na peňažnú náhradu vo výške hodnoty karty CCS s naakumulovaným kreditom 40 Eur.
  • Spoločnosť MANUTAN Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo akciu kedykoľvek upraviť alebo zrušiť.
  • Akcia je súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti MANUTAN Slovakia s.r.o.