Tankovacia karta CCS s kreditom 25 €

Táto akcia bola ukončená.

Získajte palivovú kartu CCS s kreditom 25 € za svoj nákup u Manutanu


  • Akcie sa môžete zúčastniť tak, že v v období od 15.5.2023 do 16.6.2023 nakúpite u spoločnosti MANUTAN Slovakia s.r.o. minimálne za 250 € bez DPH a v objednávke alebo v nákupnom košíku zadate kód CCS523, ktorý vás oprávňuje získať palivovú kartu CCS s kreditom 25 €.
  • Na jednu objednávajúcu osobu je možné nárokovať maximálne jednu CCS kartu, bez ohľadu na počet objednávok. Nárok sa nevzťahuje na stornované alebo dobropisované objednávky. Nárok nemožno uplatniť aj na už odoslané objednávky. Nie je možné kombinovať s inými kupónmi či ponukovou zľavou.
  • Po skončení akcie budú vaše objednávky (s kódom CCS523) vyhodnotené a najneskôr do 7.7.2023 Vám zašleme CCS kartu poštou na objednávajúcu adresu osoby. Adresu zaslania CCS karty prosím prehľadne v objednávke označte.
  • Platnosť nabitého kreditu na získanej CCS karte je 36 mesiacov a môže byť čerpaný priebežne po dobu tejto platnosti.
  • Ak odstúpi Zákazník od kúpnej zmluvy, súčasťou ktorej bola Zákazníkovi poskytnutá CCS karta, je Zákazník povinný spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutú CCS kartu. Ak nie je vrátenie CCS karty dobre možné alebo už bol kredit na karte čerpaný, má spoločnosť MANUTAN Slovakia s.r.o. právo na peňažnú náhradu vo výške hodnoty CCS karty.
  • Spoločnosť MANUTAN Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo akciu kedykoľvek upraviť alebo zrušiť.
  • Akcia je súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti MANUTAN Slovakia s.r.o.