Často kladené otázky (FAQ)

V súvislosti s kybernetickými útokmi, ktorým momentálne spoločnosť Manutan musí čeliť, vám nižšie prinášame zoznam častých otázok a odpovedí. Ak by ste nenašli odpoveď na vašu otázku, pošlite nám e-mail na adresu cyberinfo@manutan.sk.

Aktuálny kybernetický útok

Všetky e-maily prechádzajú našimi serverami. Ich príjem môže byť oneskorený. Momentálne ich však nedokážeme spracovať. K ich spracovaniu dôjde vtedy, keď ich budeme vedieť integrovať do nášho systému. Budeme vás informovať.

Momentálne majú naše procesy spojené s dodávateľskou sieťou určité problémy. Vieme vám zaručiť, že vašu objednávku si uložíme až do chvíle, keď sa budeme môcť vrátiť k bežnej prevádzke. Bohužiaľ vám však zatiaľ nevieme povedať zaručený dátum dodania.

Cenové dopyty prijaté z webu spracúvame ručne. Objednávku môžete potvrdiť, no zatiaľ vám však nevieme povedať zaručený dátum dodania.

Informácie týkajúce sa platobných kariet Visa, Mastercard alebo Amex sa neukladajú v našich systémoch, a preto nemôže dôjsť k ich zneužitiu.

Svoju objednávku môžete zrušiť a peniaze vám v súlade s našimi Obchodnými podmienkami vrátime. Upozorňujeme, že odpoveď od nás môže chvíľu trvať.

Momentálne prebieha prehľadávanie a kontrola našich systémov. Pravdepodobne sa k bežnej prevádzke budeme vracať postupne. Momentálne nevieme zaručiť žiadny presný dátum. Keď budeme mať ďalšie informácie, budeme vás informovať. Našim cieľom je znova otvoriť s posilneným zabezpečovacím systémom prispôsobeným situácii.

Plán spojený s návratom do prevádzky má na starosti vytvorený špecializovaný tím pre prioritné riešenie objednávok a dopytov./p>

Máme možnosť extrahovať odoslané objednávky. Naše informačné systémy však nespracovali žiadne objednávky prijaté od 21.2.2021. Znamená to, že zatiaľ nedošlo k ich potvrdeniu. Keď získame späť prístup k nášmu informačnému systému, budeme vás informovať.

Vašu požiadavku môžete poslať na adresu cyberinfo@manutan.sk. Spracujeme ju okamžite po obnovení funkčnosti našich systémov.

Útok sme nahlásili francúzskej Národnej komisi pre informatiku a slobodu (CNIL) ktorá zabezpečuje uvedenie týchto informácií v EÚ), francúzskému Úradu pre reguláciu finančných trhov (AMF) a francúzskej polícii. Pre istotu sme poskytli vyhlásenie aj miestnemu orgánu pre Spojené kráľovstvo – ICO.

Nástroj Punchout momentálne funguje, pričom sa nezistili žiadne nepriaznivé vplyvy spojené s kybernetickým útokom. Ak vo všeobecnosti hovoríme o našom riešení pre elektronické nakupovanie (Punchout a Web), nezistili sa žiadne následky útoku spojené s aplikáciami, operačným systémom ani sieťou. V prípade ďalších technických otázok (napr. použitý protokol) nám napíšte e-mail na adresu cyberinfo@manutan.sk.

Môžete nám zavolať na naše telefónne číslo 02 436 343 06 alebo nám poslať e-mail na adresu cyberinfo@manutan.sk.