Nadeľujeme darčeky


Podmienky akcie "Nadelujeme darčeky"

Akcia „Nadelujeme darčeky“ je platná iba v období od 1.11. 2019 do 11.1. 2020.

  • Nárok na darček v akcii vzniká len v prípade, že bude v období trvania akcie odoslaná riadna objednávka s príslušnou hodnotou, v ktorej bude uvedený kód kupónu daného darčeka. Pre vznik nároku na darček musí mať jedna objednávka minimálnu hodnotou (v EUR bez DPH) zodpovedajúcu podľa podmienok akcie konkrétnemu darčeku. Hodnoty jednotlivých objednávok nie je možné sčítať, ale pre vznik nároku na darček je vždy rozhodujúca len hodnota jednej objednávky.
  • Ak odstúpi Zákazník od kúpnej zmluvy, súčasťou ktorej sa Zákazníkovi poskytol darček, potom je Zákazník povinný spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček. Darovacia zmluva medzi spoločnosťou MANUTAN s.r.o. a Zákazníkom je uzavretá s podmienkou, že pokiaľ Zákazník odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť. Pokiaľ Zákazník nevráti darčeky späť, bude sa hodnota týchto nevrátených darčekov posudzovať ako bezdôvodné obohatenie Zákazníka. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia dobre možné, má MANUTAN s.r.o. právo na peňažitú náhradu vo výške obvyklej ceny. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sa posudzujú z tohto hľadiska samostatne.
  • Darčeky sa nemusia dodávať spoločne s tovarom, ale bude ich priebežne dodávať spolupracujúca agentúra, najneskôr však do 31. 1. 2020.
  • Darčekový poukaz v hodnote 60 € (bez DPH) je možné uplatniť pre nasledujúce objednávky (nie na objednávku, z ktorej naň vzniká nárok) a má obmedzenú platnosť do 31. 3. 2020.
  • Spoločnosť MANUTAN Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo akciu kedykoľvek upraviť alebo zrušiť.
  • Kupón nie je možné kombinovať s inými kupónmi, výpredajom, ponukovou zľavou alebo náhradným plnením.
  • Kupón nie je možné uplatniť na už potvrdené objednávky.