Plechové kanistre, zelené, 5 - 20 l

X
Plechové kanistre, zelené, 5 - 20 l
23,90 € - 29,90 €
Od28,68 € s DPH
Predajná jednotka 1 kus
Ako na žiadosť o cenovú ponuku

Varianty

Vyberte z 3 modelov v tomto rade

827267
5 L Kapacita (L)
Kapacita (L)
5 L

Dĺžka (mm)
300 mm

Šírka (mm)
225 mm

Výška (mm)
85 mm

23,90 €

Predajná jednotka 1 kus


827268
10 L Kapacita (L)
Kapacita (L)
10 L

Dĺžka (mm)
390 mm

Šírka (mm)
280 mm

Výška (mm)
105 mm

27,90 €

Predajná jednotka 1 kus


827269
20 L Kapacita (L)
Kapacita (L)
20 L

Dĺžka (mm)
470 mm

Šírka (mm)
340 mm

Výška (mm)
130 mm

29,90 €

Predajná jednotka 1 kus


Hodnota

  • Plechové kanistre vhodné na skladovanie pohonných hmôt, horľavín, farieb, lakov, lepidiel, tmelov, olejov atď.
  • Vybavené certifikáciou UN podľa predpisov ADR, RID, ADNR, IMDG-Code a OACI.
UN značenie podľa predpisov ADR, RID, IMDG-Code, OACI: Takto označený výrobok je certifikovaný a vyhovuje medzinárodným predpisom pre balenie a prepravu nebezpečného materiálu. UN značenie špecifikuje typ obalu, v ktorom sú nebezpečné látky prepravované, jeho charakteristiku a možnosti využitia. ADR (Accord dangereuses Route): Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných tovarov, uzavretá dňa 30. septembra 1957 v Ženeve, v platnom znení. RID: Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru. ADNR: Riečna preprava  IMDG - Code (International Maritime Dangerous Goods Code): Predpisy pre medzinárodnú námornú prepravu nebezpečných tovarov. OACI: Letecká preprava Y: Označenie obalu na prevoz látok obalových skupín II a III (stredne a málo nebezpečné látky).

Podrobné informácie

Informácie o produkte Hodnota
Názov produktu Plechové kanistre, zelené, 5 - 20 l
Predajná jednotka 1 kus
Stránka papierového katalógu 296
Parametr Hodnota
Materiál kov