Kompletné vybavenie škôl

Projekty začíname osobnou návštevou. Po dohode vykoná obchodno-technický zástupca zameranie priestor a nechá ZADARMO spracovať prvú orientačnú 3D vizualizáciu budúcej šatne, jedálne či kancelárie. Tisíce vybraných produktov máme na sklade a riešime ich atypické požiadavky (ako sú farby, rozmery a ďalšie spresnenia). Pre bezstarostnú spoluprácu zaisťujeme množstvo služieb.


ŠATNE


Pri výbere vhodného šatníka sa najčastejšie zvažuje jeho vnútorné usporádanie. Ďalej potom úroveň zabezpečenia uzamknutých predmetov. Farebné odlíšenie pomôže k lepšej orientácii žiakov v jednotlivých častiach šatní.

JEDÁLNE


Pre vybavenie jedální je dôležité, okrem vhodného odolného materiálu nábytku, zvážiť jeho variabilitu. Využívať možnosti rôznych usporiadaní stolov v priestore. Ďalším aspektom sú farebné kombinácie stolov aj stoličiek, a to pre lepšiu organizáciu zasadacieho poriadku (prehľadné určenie miest pre skupiny žiakov).

UČEBNE


V učebniach trávia žiaci najviac času a nábytok musí byť ergonomický (zodpovedajúci zdravému a komfortnému štýlu sedenia), bezpečný (so zreteľom na pohyb medzi lavicami) a variabilný (s možnosťami flexibilného usporiadania).

KANCELÁRIE


Vybavenie kancelárií sa skladá z viacerých častí a každá musí spĺňať svoje požiadavky. Správne zvolené kancelárske stoličky (požadované zaťažanie, ergonómia, povrch, polohovanie), stoly (výškovo nastaviteľné a kontajnery), šatníky (vhodne zvolené do priestoru), regály a spisové skrine (dôraz na variabilitu či uzamknutie) a kancelárske doplnky.

CHODBY


Na chodbách je nevyhnutná presná orientácia (ceduľky, smerovky, zákazy vstupu), vizuálizácia oznámení (nástenné tabule, vitríny) aj bezpečnosť pohybu (protišmykové pásky a rohože).

PRED ŠKOLOU


Vybavenie pred školou je individuálne so zreteľom na vymedzený priestor. Najčastejšie sa umiestňujú stojany na bicykle, vonkajšie rohože či odpadkové koše a odpadové nádoby na triedený odpad.

UPRATOVANIE


Medzi ďalšie vybavenie patria prostriedky na zaistenie osobnej hygieny aj hygieny priestorov školy. Patria sem čistiace prostriedky, náradie na upratovanie a pod. Je nutné zaistiť pravidelné upratovanie všetkých priestorov školy.

HYGIENA


Neoddeliteľnou súčasťou vybavenia školy je tiež zaistenie zodpovedajúcej hygieny žiakov aj zamestnancov. Napríklad dávkovače mydla s antibakteriálnym roztokom, dezinfekcia na povrchy, dezinfekčné utierky a ďalšie prostriedky na osobnú hygienu..