Za Váš nákup u Manutanu predplatená palivová karta CCS s kreditom 32 EUR


CCS524

Podmínky akce

  • Akcie sa zúčastníte tým, že v období od 1.5.2024 do 31.5.2024 nakúpite u spoločnosti MANUTAN s.r.o. v minimálnej hodnote 400 EUR bez DPH a zároveň v objednávke či v košíku uvediete kód CCS524, ktorým si nárokujete tankovaciu CCS kartu s nabitým kreditom 32 EUR.
  • Na 1 objednávajúcu osobu je možné nárokovať maximálne 1 CCS kartu, počet kariet na firmu nie je obmedzený.
  • Nárok sa nevzťahuje na stornované alebo dobropisované objednávky. Nárok nie je možné uplatniť aj na už odoslané objednávky. Nie je možné kombinovať s inými kupónmi či ponukovou zľavou.
  • Po skončení akcie budú vaše objednávky (s kódom CCS524) vyhodnotené a najneskôr do 30.6.2024 Vám zašleme CCS kartu poštou na objednávajúcu adresu osoby.
  • Adresu zaslania CCS karty prosím v objednávke prehľadne označte.
  • Platnosť nabitého kreditu na získanej CCS karte je 36 mesiacov a je možné ho čerpať priebežne po dobu tejto platnosti.
  • Ak odstúpi Zákazník od kúpnej zmluvy, súčasťou ktorej bola Zákazníkovi poskytnutá CCS karta, je Zákazník povinný spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutú CCS kartu. Ak nie je vrátenie CCS karty dobre možné alebo už bol kredit na karte čerpaný, má spoločnosť MANUTAN s.r.o. právo na peňažnú náhradu vo výške hodnoty CCS karty.
  • Spoločnosť MANUTAN s.r.o. si vyhradzuje právo akciu kedykoľvek upraviť alebo zrušiť.
  • Akcia je v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti MANUTAN s.r.o.