Univerzálne plastové kanistre, 5 -30 l

X
Univerzálne plastové kanistre, 5 -30 l
2,50 € - 8,10 €
Od3,00 € s DPH
Predajná jednotka 1 kus
Vyberte variantu

Varianty

Vyberte z 5 modelov v tomto rade

387017
5 L Kapacita (L)
Kapacita (L)
5 L

Dĺžka (mm)
190 mm

Šírka (mm)
143 mm

Výška (mm)
248 mm

Hmotnosť (kg)
0.19 kg

Ø otvoru (mm)
34.5 mm

2,50 €

Predajná jednotka 1 kus


387018
10 L Kapacita (L)
Kapacita (L)
10 L

Dĺžka (mm)
239 mm

Šírka (mm)
180 mm

Výška (mm)
310 mm

Hmotnosť (kg)
0.36 kg

Ø otvoru (mm)
34.5 mm

3,80 €

Predajná jednotka 1 kus


387019
20 L Kapacita (L)
Kapacita (L)
20 L

Dĺžka (mm)
258 mm

Šírka (mm)
233 mm

Výška (mm)
448 mm

Hmotnosť (kg)
0.8 kg

Ø otvoru (mm)
48 mm

6,50 €

Predajná jednotka 1 kus


387020
25 L Kapacita (L)
Kapacita (L)
25 L

Dĺžka (mm)
265 mm

Šírka (mm)
250 mm

Výška (mm)
459 mm

Hmotnosť (kg)
1.1 kg

Ø otvoru (mm)
48 mm

6,90 €

Predajná jednotka 1 kus


387021
30 L Kapacita (L)
Kapacita (L)
30 L

Dĺžka (mm)
320 mm

Šírka (mm)
290 mm

Výška (mm)
435 mm

Hmotnosť (kg)
1.2 kg

Ø otvoru (mm)
48 mm

8,10 €

Predajná jednotka 1 kus


Hodnota

  • Kanistre z vysokohustotného polyetylénu s otočnými uzávermi sú odolné proti agresívnym chemikáliám, hygienicky neškodné.
  • Ich výhodou je jednoduchá manipulácia a stohovateľnosť.
  • Vybavené certifikátom UN podľa predpisov ADR, RID a IMDG-Code.
UN značenie podľa predpisov ADR, RID, IMDG-Code: Takto označený výrobok je certifikovaný a vyhovuje medzinárodným predpisom pre balenie a prepravu nebezpečného materiálu. UN značenie špecifikuje typ obalu, v ktorom sú nebezpečné látky prepravované, jeho charakteristiku a možnosti využitia. ADR (Accord dangereuses Route): Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných tovarov, uzavretá dňa 30. septembra 1957 v Ženeve, v platnom znení. RID: Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru. IMDG - Code (International Maritime Dangerous Goods Code): Predpisy pre medzinárodnú námornú prepravu nebezpečných tovarov. Y: Označenie obalu na prevoz látok obalových skupín II a III (stredne a málo nebezpečné látky).

Parametr

Informácie o produkte Hodnota
Názov produktu Univerzálne plastové kanistre, 5 -30 l
Predajná jednotka 1 kus
Stránka papierového katalógu 295
Parametr Hodnota
Materiál plast