Plastové sudy, 30 - 60 l

X
Plastové sudy, 30 - 60 l
16,10 € - 21,90 €
Od21,48 € s DPH
Predajná jednotka 1 kus
Vyberte variantu

Varianty

Vyberte z 2 modelov v tomto rade

128010
30 L Kapacita (L)
Kapacita (L)
30 L

Hmotnosť (kg)
2 kg

Čistý Ø (mm)
315 mm

Celková výška (mm)
511 mm

17,90 € 16,10 €

Predajná jednotka 1 kus


128011
60 L Kapacita (L)
Kapacita (L)
60 L

Hmotnosť (kg)
3.5 kg

Čistý Ø (mm)
400 mm

Celková výška (mm)
628 mm

21,90 €

Predajná jednotka 1 kus


Hodnota

  • Plastové sudy vhodné na dopravu sypkých látok, tavenín ale aj nebezpečných látok.
  • Nádoby sú vybavené sklopnými držadlami.
  • Odnímateľné veko je upevnené kovovým pákovým uzáverom.
  • Spĺňajú podmienky pre styk s potravinami - vyhlásenia o zhode a sú vybavené certifikáciou UN podľa predpisov ADR.
Vyhlásenie o zhode: Písomné uistenie výrobcu alebo dovozcu o tom, že výrobok spĺňa požiadavky technických predpisov platných v SR a že bol dodržaný stanovený postup pri posúdení zhody. UN značenie podľa predpisov ADR: Takto označený výrobok je certifikovaný a vyhovuje medzinárodným predpisom pre balenie a prepravu nebezpečného materiálu. UN značenie špecifikuje typ obalu, v ktorom sú nebezpečné látky prepravované, jeho charakteristiku a možnosti využitia. ADR (Accord dangereuses Route): Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných tovarov, uzavretá dňa 30. septembra 1957 v Ženeve, v platnom znení.

Parametr

Informácie o produkte Hodnota
Názov produktu Plastové sudy, 30 - 60 l
Predajná jednotka 1 kus
Stránka papierového katalógu 298
Parametr Hodnota
Materiál plast