Staráme sa o vašu firmu aj životné prostredie

Zavedenie stratégie spoločenskej zodpovednosti firiem sa pre spoločnosti stalo nevyhnutným, aby sa odlíšili a boli úspešné. MANUTAN pomáha spoločnostiam zavádzať etickejšiu a ekologickejšiu spotrebu prostredníctvom ekologických, miestnych a recyklovateľných výrobkov, ale tiež prostredníctvom svojej siete zodpovedných partnerov a dodávateľov. Nezabúdame pritom na kvalitu, ktorá je základnou zárukou „dobrej práce“.

V súčasnej situácii energetickej transformácie, keď sú udržateľný rozvoj a kvalita života na pracovisku prioritou, vám zhŕňame kľúčové prvky relevantnej CSR politiky. Pozrite se na video:

CSR vo firmách

Naším poslaním je dodávať vám zodpovedné a ekologické výrobky po celý rok. Uprednostňujeme miestne výrobky a dodávateľov, aby sme zaistili krátke distribučné reťazce.

WHITE PAPER - CSR vo firmách

WHITE PAPER - CSR vo firmách

Hospodárenie s odpadmi je nevyhnutné pre zníženie objemu odpadkov, ochranu životného prostredia a presadzovanie zodpovedného správania. Stiahnite si tento dokument a dozviete sa, ako ho zaviesť.

Stiahnite si whitepaper

Vytvorte si zodpovednejšie pracovné prostredie

Veríme, že koncept „dobrá práca“ prispieva k rozvoju zamestnancov, dbáme na podporu talentu, začlenenie... Či už prostredníctvom našich riešení alebo produktov, vždy sa zasadzujeme o to najlepšie pre všetkých.

Optimalizujte hospodárenie s odpadmi

Hospodárenie s odpadmi je nevyhnutné pre zníženie množstva odpadkov, ochranu životného prostredia a pre prijatie zodpovedného správania. S akými výrobkami ho je možné zavádzať?

Vytvorte si ekologický dodávateľský reťazec

Ako znížiť vplyv dodávateľského reťazca na životné prostredie? Pomôžeme vám ponukou vybraných zodpovedných produktov určených pre sklady.

Inklúzia je súčasťou CSR stratégie

MANUTAN sa zasadzuje o to, aby boli priestory prístupné všetkým a celkom bezpečne prostredníctvom širokej škály inkluzívnych produktov.

Podpora CSR pri značke Manutan

V spoločnosti Manutan podporujeme cirkulárnu ekonomiku, a preto sme vyvinuli vlastné zodpovedné produkty. Zoznámte sa s nimi.